Nadal przyjmują zgłoszenia do pracy w komisjach wyborczych

Miejskie Biuro Wyborcze informuje, że nadal przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r.

  • wybory

    Kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych, fot. jr


– Kandydaci do pracy w komisjach muszą być ujęci w stałym rejestrze wyborców Wrocławia. Zgłoszenia są przyjmowane na listę rezerwową i będą brane pod uwagę w przypadku rezygnacji członków komisji do składu minimalnego – informuje Agnieszka Maćko, kier. Sekretariatu Miejskiego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Biura Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116, w godz. 7.15 - 16.30.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej – tutaj.

Dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania wynosi: dla przewodniczących komisji obwodowych – 200 zł, dla zastępców przewodniczących komisji obwodowych – 180 zł, dla członków komisji obwodowych – 160 zł.

Wybory parlamentarne 2015 we Wrocławiu

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7 do 21. Do sejmu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w okręgu wyborczym nr 3, w którym o 14 mandatów poselskich , powalczy 254 kandydatów z 10 komitetów wyborczych. Do senatu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w dwóch okręgach wyborczych – nr 7 i nr 8. W okręgu nr 7, jest 4 kandydatów, natomiast w okręgu nr 8, jest 2 kandydatów. W każdym z okręgów wybierać będziemy 1 senatora.

Czytaj serwis specjalny – Wybory parlamentarne 2015 we Wrocławiu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co trzeba zrobić by pracować w komisji wyborczej?

– Kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego), które zarejestrowały listę kandydatów na posłów lub senatorów na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania. W przypadku złożenia zgłoszeń przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego, winna ona posiadać oryginał udzielonego upoważnienia. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, mogą zgłosić po jednym kandydacie do każdej komisji, czyli maksymalnie 306 osób – we Wrocławiu utworzonych zostało 306 obwodowych komisji wyborczych. Co ważne – obecnie są przyjmowane indywidualne zgłoszenia składane przez mieszkańców Wrocławia. Wykaz uprawnionych do zgłaszania pełnomocników wyborczych dostępny jest na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

– Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba: pełnoletnia, mająca prawo wybierania, która stale zamieszkuje na terenie miasta Wrocławia i jest ujęta w stałym rejestrze wyborców Wrocławia. Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

Do kiedy jest nabór do komisji wyborczych?

– Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują zgłoszenia kandydatów do 2 października 2015 r. do godziny 15.45 w Miejskim Biurze Wyborczym, pl. Nowy Targ 1/8, budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia, pok. 116. Jeżeli liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych, będzie większa niż od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład (tj. w obwodach do 2000 mieszkańców – powyżej 8 osób, w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców – powyżej 10 osób, w obwodach odrębnych – powyżej 6 osób) – to przeprowadzone zostanie publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 5 października 2015 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 w siedzibie Biura, pl. Nowy Targ 1-8, sala 204.

Czy zgłoszenie kandydata na członka komisji gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji?

– Nie, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu. Należy pamiętać, że przepisy kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających kandydatów w wyborach parlamentarnych. Wszelkie pytania w sprawie zgłoszeń można kierować do Miejskiego Biura Wyborczego, do Elżbiety Kościewskiej, pod nr tel. 71 777 7352.

Na czym polega praca w komisji wyborczej?

– Przede wszystkim na wydawaniu głosującym odpowiednich kart do głosowania. Po zakończeniu głosowania na policzeniu głosów na poszczególnych kandydatów oraz sporządzeniu protokołów z głosowania.

Jak się ubrać do pracy w komisji wyborczej?

– Najkrócej mówiąc, schludnie, w sposób nieuwłaczający powadze głosowania. Strój nie może zawierać elementów agitacji wyborczej. Niedopuszczalne jest posiadanie na ubiorze napisów, emblematów itp., kojarzących się z którymś z komitetów wyborczych czy też z którymś z kandydatów. Kluczowe znaczenie ma wysoki poziom obsługi wyborców.

Jakie są diety, czyli ile można zarobić za pracę w komisji wyborczej?

– Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania wynosi: dla przewodniczących komisji obwodowych – 200 zł, dla zastępców przewodniczących komisji obwodowych – 180 zł, dla członków komisji obwodowych – 160 zł.

Czytaj także:Zgłoś uwagę