Wrocławski Program Wydawniczy 2021: ścieżka dla autorów. Wyniki naboru

Pierwszy w bieżącym roku nabór dla pisarzy i pisarek oraz tłumaczy i tłumaczek do Wrocławskiego Programu Wydawniczego został rozstrzygnięty. Co więcej, okazało się, że ów pierwszy nabór będzie w tym roku także ostatnim – w jego toku rozdysponowano całą przeznaczoną na program pulę środków, czyli  63 800 zł.  


Nabór do tego programu, organizowanego przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, trwał od 15 do 30 kwietnia br. Odpowiedziało na niego 50 wrocławskich literatów i literatek. Po etapie oceny formalnej, wnioski trafiły pod obrady czteroosobowej komisji, złożonej z dwóch przedstawicieli Strefy Kultury Wrocław i dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Domu Literatury. Członkowie komisji podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania 29 autorkom i autorom. Jednorazowa wsparcie finansowe dla każdego z nich wyniesie 2200 zł brutto. Otrzymali je:

 • Jerzy Skoczylas
 • Stanisław Koralewski
 • Weronika Madryas-Szyba
 • Andrzej Dzierżanowski
 • Kamil Zając
 • Gabriel Leonard Kamiński
 • Magda Wieteska
 • Marzena Matuszak
 • Mirosław Tryczyk
 • Jacek Inglot
 • Aneta Wybieralska
 • Andrzej Ficowski
 • Ludmiła Hilton
 • Katarzyna Georgiou
 • Karolina Kapusta
 • Marcin Gaczkowski
 • Patryk Młynek
 • Bianka Kunicka-Chudzikowska
 • Małgorzata Kulik-Rzytka
 • Tomasz Majeran
 • Anna Wanik
 • Agnieszka Matkowska
 • Maurycy Nowakowski
 • Tomasz Żarnecki
 • Ewa Jarocka
 • Szymon Bira
 • Konrad Góra
 • Robert Sienicki
 • Beata Andrzejczuk

Z racji wyłonienia przez komisję maksymalnej puli zwyciężczyń i zwycięzców ścieżki dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2021, a nabór do tegorocznej edycji zostaje zamknięty. 

O programie 

Nabór dla wrocławskich autorów i autorek po raz pierwszy został ogłoszony w maju 2020 r. jako sposób na wsparcie lokalnego środowiska literackiego w niezwykle trudnym czasie pandemii. Ścieżka dla autorów nie jest li tylko konkursem grantowym, ale też unikatowym sposobem promocji twórczości literackiej. Jej fundamentem stanie się swoisty „bank wrocławskiej literatury” – rodzaj pisarskiego portfolio, wizytówka literackiego środowiska Wrocławia.

W roku 2020 w programie wzięło udział aż 48 pisarzy i pisarek, tłumaczek i tłumaczy.

Nabór do programu dotyczy pełnoletnich twórców, którzy:

 • w momencie złożenia wniosku mają status podatnika rozliczającego podatek od osób fizycznych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na terenie gminy Wrocław
 • są jedynymi autorami zgłaszanych utworów literackich /tłumaczeń, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku:
  – wydały lub przetłumaczyły jako autorzy lub współautorzy: prozę, poezję, dramat, komiks, powieść graficzną lub tłumaczenie tekstu literackiego i wydanie to zostało oznaczone numerem ISBN, lub
  – opublikowały jako autorzy lub współautorzy co najmniej 5 tekstów (łącznie) prozatorskich i/lub poetyckich, i/lub dramatycznych i/lub komiksowych w antologiach (oznaczonych numerem ISBN) lub prasie (oznaczonej numerem ISSN), lub
  – są członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich lub Związku Literatów Polskich, lub Stowarzyszenia Unia Literacka, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury lub innych stowarzyszeń zrzeszających literatów, lub tłumaczy utworów literackich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Twórczynie i twórcy należący do jednej (lub więcej) z ww. grup, zgłaszając swój akces do programu, muszą spełnić dwa podstawowe warunki:

 • po pierwsze, uczestnicy ścieżki dla autorów zobowiążą się do powierzenia organizatorom na podstawie niewyłącznych licencji fragmentów swojej niepublikowanej twórczości,
 • po drugie, program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy wrocławskich, co weryfikowane będzie miejscem rozliczania podatku dochodowego – jeśli mieszkający bądź pracujący we Wrocławiu autor nie jest wrocławskim podatnikiem, będzie mógł się jako taki zarejestrować nawet w trakcie naborów.

Z udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego wyłączone są osoby, które: w ostatnich trzech miesiącach osiągnęły bądź przekroczyły sumę zarobków, wynoszącą trzykrotność średniej krajowej brutto (czyli 16 707 zł), są stypendystami gminy Wrocław oraz te, które brały udział w poprzednich naborach, ale nie wywiązały się z regulaminowych zobowiązań.

 Zgłoś uwagę