Wrocławski Program Interwencji Społecznej. 1% stawki czynszu za pracownie artystów

Artyści, którzy wynajmują od miasta pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, do końca stanu epidemii mogą składać wnioski o zmniejszenie czynszu do symbolicznej kwoty (1% obecnych opłat). Pomoc świadczona jest w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej.


Oznacza to, że miesięczna opłata zamiast przykładowo 500 zł wyniesie tylko 5 zł. Aby skorzystać z tej możliwości trzeba złożyć wniosek w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wnioski są przyjmowane do odwołania stanu epidemii.

Symboliczny czynsz na czas trwania epidemii to jedno z rozwiązań zaproponowanych we Wrocławskim Programie Interwencji Społecznej, pakiecie działań na rzecz rodziny, kultury, sportu i sektora NGO. – Na program pomocowy planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

– Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię. Co ważne – pakiet działań to nie jest to katalog zamknięty i będzie modyfikowany wraz ze zmieniającą się sytuacją – dodał prezydent.

Gdzie złożyć dokumenty

Do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego (ul. G. Zapolskiej 4) na e-mail: wkl@um.wroc.pl
lub na adres pracowników Wydziału. Informacje pod nr tel. +48 71 777 83 54 i e-mailem: wkl@um.wroc.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 15.45. 

Jakie dokumenty będą potrzebne

 
 
 
Podstawa prawna dostępna tutaj.
 
Wnioski są przyjmowane do odwołania stanu epidemii.


Zgłoś uwagę