Wrocławska Rada Turystyki rozpoczyna swoją działalność

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, powołał nową, Wrocławską Radę Turystyki. To odpowiedź miasta na kryzys branży turystycznej we Wrocławiu, wywołany pandemią koronawirusa.


Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym dla zadań realizowanych przez Wrocław, w ramach kompetencji związanych z rozwojem turystyki. Będzie opiniować przedstawiane przez władze miasta dokumenty, projekty czy inicjatywy, mające na celu rozwój oraz integrację branży turystycznej w mieście.

– Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 szczególnie boleśnie dotknęła ten obszar naszej lokalnej gospodarki. W 2020 r. odnotowano spadek noclegów we wrocławskich hotelach o 58 proc. względem 2019 r. Wielu przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej (gastronomia, hotele, przewodnicy, touroperatorzy, organizatorzy atrakcji) znalazło się w związku z tym w sytuacji krytycznej – wskazywał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Wspólnie z Radą i jej członkami chcemy jak najszybciej zniwelować negatywne skutki lockdownu i w dłuższej perspektywie doprowadzić do powrotu liczby turystów odwiedzających Wrocław sprzed pandemii. A należy pamiętać, że było to ponad 5 mln osób odwiedzających stolicę Dolnego Śląska w 2018 r. – dodawał prezydent.

– Widzę w nas dużą wolę działania i ogromny potencjał. Myślę, że powołanie tej rady pozwoli odważnie wkroczyć w czas po pandemii. Będziemy mieli bowiem sporo pracy. Jestem dobrej myśli - przekonywał Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego.

Członkowie WRT będą współpracowali również w oparciu o ogłoszoną w czerwcu 2020 roku Wrocławską Deklarację Turystyczną. Przedstawiono w niej pięć filarów właściwego myślenia o rozwoju turystyki: współpraca, dobra wola, odpowiedzialność, solidarność i wspólna promocja.

Nadzór nad Radą sprawować będzie Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.


Członkowie Wrocławskiej Rady Turystyki:

 • Alina Chrzanowska-Buczek – Prezes Zarządu „LIDO” Biuro Podróży Turystyki i Usług Sp. z o.o.;
 • Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki;
 • Andrzej Dobek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Rynek”;
 • Damian Kanclerski – Prezes Zarządu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK;
 • Danuta Kukuła – Pełnomocnik Właściciela, „Spiż. Minibrowar i restauracja”;
 • Dariusz Kuś – Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.;
 • Marek Mutor – Dyrektor, Ośrodek Pamięć i Przyszłość;
 • Piotr Oleśniewicz – Kierownik Zakładu Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 • Piotr Oszczanowski – Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu;
 • Jakub Paczyński – Prezes Zarządu Kolejkowo, Fores sp. z o.o.;
 • Robert Rasała – Kierownik Centrum Informacji Turystycznej, ORFIN sp. z o.o. sp. k.;
 • Maciej Stoces – Manager Hotelu „Monopol” we Wrocławiu;
 • Agnieszka Szymerowska – Prezes Zarządu Fundacji Convention Bureau Wrocław;
 • Arletta Ziemian – Współwłaściciel Browar Stu Mostów sp. z o.o.
 • Radosław Michalski – Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UMW (przewodniczący)
 • Alfred Wagner – z-ca dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UMW (sekretarz)


Zgłoś uwagę