Samorząd za równym traktowaniem

We Wrocławiu obradowała w poniedziałek, 29 marca br., Rada ds. Równego Traktowania. Powołana Zarządzeniem prezydenta Jacka Sutryka Rada będzie reagować na przejawy dyskryminacji i zajmie się opracowaniem całościowej Strategii na rzecz równego traktowania w życiu lokalnym.


– Struktury państwa w tym zakresie skapitulowały. Nigdy nie były tymi sprawami zainteresowane. Samorząd jest na tyle silny, że jest w stanie wziąć na siebie zadania, związane z równym traktowaniem. To grono jest gwarantem tego, że będziemy mogli wielowymiarowo się tymi sprawami zająć, dopraszając też do niego kolejnych ekspertów – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Do zadań Rady należy w szczególności

  • opiniowanie i rekomendowanie  koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących równego traktowania  i przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w życiu lokalnym; opiniowanie i rekomendowanie propozycji działań operacyjnych w tym obszarze,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu  Miejskiego Wrocławia, miejskimi  jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i  innymi  podmiotami,
  • promowanie zasady równego traktowania oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

– Kierując się słowami Michaela Bloomberga, że "narody mówią, miasta działają" wierzymy we Wrocławiu w aktywną rolę samorządu w działaniu na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałaniu wszelkim przejawom dyskryminacji. Przecież to na poziomie gminy decyduje się np. o lekcjach dla dzieci cudzoziemskich, przełamywaniu barier dla osób z niepełnosprawnościami, czy usuwa mowę nienawiści z miejskiej przestrzeni. Chcemy te solidarnościową politykę pogłębiać i rozszerzać – mówił Bartłomiej Ciążyński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Współprzewodniczący Rady. 

W skład Rady weszło 28 osób

To przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci mniejszości, działacze społeczni, przedstawiciele świata nauki, kultury, władz miasta a także Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

– Jestem wielkim zwolennikiem współpracy międzysektorowej, wielowymiarowego i systemowego podejścia w rozwiazywaniu problemów, dlatego bardzo cieszy mnie tak szeroki skład zespołu. Mocno wierzę w Wrocław, w którym dialog i szacunek jest podstawową wartością, a akty dyskryminacji i agresji wywołują poczucie społecznego zawstydzenia i sprzeciw wspólnoty – mówi Marta Majchrzak, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

1. Alina Szeptycka – Stowarzyszenie Kultura Równości – współprzewodnicząca Rady
2. Bartłomiej Ciążyński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – współprzewodniczący Rady
3. Barbara Lisiewicz – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia, sekretarz Rady
4. Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
5. Marta Majchrzak – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
6. Jarosław Delewski – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
7. Ewa Żmuda – Wrocławskie Centrum Integracji
8. Jan Wais – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
9. Sebastian Położyński – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
10. Andrzej Mańkowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
11. Paweł Kamiński – Wrocławska Rada Kultury
12. Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego
13. Tatsiana Andrushka – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego
14. Michał Piechel – radny Rady Miejskiej Wrocławia, Społeczny Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
15. Agata Gwadera-Urlep – radna Rady Miejskiej Wrocławia
16. Marta Kozłowska – radna Rady Miejskiej Wrocławia
17. Jolanta Niezgodzka – radna Rady Miejskiej Wrocławia
18. Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju
19. Anna Kowalczyk-Derlęga – Stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet
20. Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie Kongres Kobiet
21. Justyna Mańkowska – Fundacja Katarynka
22. Adam Komar – Fundacja Potrafię Pomóc
23. dr Kamila Kamińska-Stark – Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
24. dr Przemysław Witkowski – dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki
25. prof. Karolina Jaklewicz – Politechnika Wrocławska
26. Beata Janikowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
27. Katarzyna Sobańska-Laskowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
28. Bartłomiej Majchrzak – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Kadencja Rady trwa 3 lata, nie dłużej niż  do końca kadencji Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.Zgłoś uwagę