Wnioskuj o stojak rowerowy

Nabór wniosków trwa cały rok

  • Wnioskuj o stojak rowerowy


Jeżeli zauważają Państwo potrzebę postawienia stojaka/stojaków rowerowych w jakimś miejscu w granicach administracyjnych Wrocławia, prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres

Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosku (druk do pobrania tutaj: wniosek o stojak rowerowy).

Dział Mobilności Zrównoważonej Urzędu Miejskiego Wrocławia przyjmuje wnioski, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą, przez cały rok.

Stojaki stawiamy TYLKO na gruntach należących do Gminy Wrocław lub jednostek Gminy Wrocław (stojaki nie są stawiane na gruntach prywatnych), po przeprowadzeniu analizy zasadności wniosku.

Stojaki, co do zasady, stawiane są RAZ W ROKU po rozstrzygnięciu przetargu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na dostawę i montaż stojaków.Zgłoś uwagę