UWr przygotowuje stronę internetową na Międzynarodowy Rok Jaskiń Krasu

W Międzynarodowym Roku Jaskiń i Krasu badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do odkrywania tajemniczego świata jaskiń - na razie wirtualnie.

  • Badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego w jaskini

    Badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego w jaskini, fot. UWr


Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu. Uniwersytet Wrocławski zaplanował w związku z tym szereg akcji. Uczelnia przygotowuje specjalny serwis internetowy poświęcony badaniom w jaskiniach, organizuje międzynarodowe zespoły badawcze, duże projekty naukowo-eksploracyjne, a jeśli tylko pandemia pozwoli - także akcje dla szkół i mieszkańców Dolnego Śląska i Polski.

Uniwersytet Wrocławski to jeden z ważniejszych ośrodków w Europie Środkowej zajmujących się badaniami jaskiń

- Jaskinie na obszarze Sudetów i w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej były badane jeszcze przez naukowców z Koeniglische Universitaet zu Breslau w XIX wieku i na początku XX wieku. - opowiada profesor Krzysztof Stefaniak, paleontolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Także po 1945 polscy badacze z naszej uczelni włączyli się w tę tematykę badawczą. Nie chodzi tylko o badania geologiczne. Pracowały i pracują interdyscyplinarne zespoły połączonych sił geologów, geografów, paleontologów, ale także biologów i archeologów.

Jaskinia Niedźwiedzia

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, fot. Jacek Halicki, źródło: wikipedia.

W 1966 r. spektakularne odkrycie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie rozpoczęło nowy etap badań jaskiń na Dolnym Śląsku. Od samego początku badania prowadzono pod egidą Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z uczelniami z Wrocławia i innymi ośrodkami w kraju i za granicą. W przyszłym roku będziemy obchodzić 55 rocznicę odkrycia Jaskini Niedźwiedziej.

- I jeszcze wiele jest do odkrycia i pokazania - planujemy wspólnie z włodarzami jaskiń w przyszłym roku uruchamiać nowe atrakcje dla zwiedzających. Chcemy tłumaczyć, dlaczego, dzięki specyficznemu mikroklimatowi jaskiń, to miejsca unikalne np. dla odkryć archeologicznych czy paleontologicznych. - opowiada prof. Stefaniak.

Plany naukowe na 2021 rok

Do współpracy w przyszłorocznym programie Uniwersytetowi Wrocławskiemu udało się namówić opiekunów dolnośląskich jaskiń udostępnianych turystom: Jaskini Niedźwiedziej i Jaskini Radochowskiej. We wspólne prace naukowcy włączą speleologów i inne organizacje zajmujące się ochroną i badaniem krasu. Prace te będą prowadzone na szeroką skalę - powstaną międzynarodowe zespoły naukowców z Polski, Ukrainy, Czech i innych krajów.

- Na razie trwa koronawirus. Ale wykorzystamy ten czas w 100%. Pierwsze miesiące 2021 roku poświęcimy na szeroko zakrojone akcje edukacyjne i popularyzatorskie w sieci. Opowiemy Polakom, co wiemy o jaskiniach, wprowadzimy ich w tajemniczy i mroczny świat znany dotąd głównie nietoperzom. Podkręcimy eksploracyjny apetyt - zapowiada z uśmiechem profesor Stefaniak. Gdy uporamy się z koronawirusem - w drugiej części roku - będziemy mogli dzieciom i dorosłym pokazać te cuda. Odkryć nasze jaskiniowe karty - opisuje wrocławski naukowiec.

Gdy sytuacja pandemiczna pozwoli, odkryjemy jaskinie także bezpośrednio – naukowcy zapraszają w Sudety czy do Jury Krakowsko-Wieluńskiej na spotkania połączone ze zwiedzaniem, konferencje terenowe, obozy naukowe, dydaktyczne. Wszystko to nie tylko dla dorosłych i badaczy, ale też dla dzieci i szkół. Na początku roku Uniwersytet Wrocławski zaplanował cykl konferencji, wykładów, filmów, prezentacji, doniesień publikowanych na specjalnej stronie poświęconej temu wydarzeniu. Naukowcy chcą także być obecni w mediach społecznościowych.Zgłoś uwagę