Powołanie członków rad społecznych przy Prezydencie Wrocławia

Powołanie członków rad społecznych przy Prezydencie Wrocławia

29 maja 2019 r. gospodarz miasta Jacek Sutryk wręczył akty powołań członkom rad społecznych przy Prezydencie Wrocławia. W czterech gremiach: Wrocławskiej Radzie Edukacji, Wrocławskiej Radzie Kobiet, Radzie Społecznej przy Prezydencie Wrocławia i Radzie ds. Rozwoju Społecznego działać będą 44 osoby.

Czym jest rada społeczna? To gremium, złożone z przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i twórczych, organizacji pozarządowych, miejskich instytucji, prywatnego biznesu, ale także sektora publicznego oraz szkół wyższych, którzy decydują się społecznie współdziałać w ramach organu opiniodawczo-doradczego wobec prezydenta miasta.

Nowy skład takich wrocławskich czterech rad właśnie się ukonstytuował, a w środę, 29 maja, został przypieczętowany oficjalnymi powołaniami, które wręczył przezydent Jacek Sutryk.

– Jestem przekonany, że rozmawiając o mieście i rozwijając je, powinniśmy robić to wspólnie, ale również – korzystając z określonych praw – powinniśmy czuć wspólną odpowiedzialność za Wrocław – mówił do zebranych w Sali Sesyjnej RM Wrocławia prezydent.

Przezydent Jacek Sutryk: – Jestem i będę otwarty na wszystkie państwa sugestie i rady. Dziękuję, że poświęcacie swój czas na działalność społeczną, by zająć się sprawami miasta. Bo to naprawdę jest fajne miasto

– Dyskusja o mieście u nas trwa i obejmuje już wiele płaszczyzn – jest prowadzona bowiem i w radach osiedli, i z organizacjami pozarządowymi, których we Wrocławiu jest bardzo dużo, a także z indywidualnymi obywatelami. Toczyć się również powinna na poziomie rad doradczych, będących platformą,na której spotykają się osoby o bardzo różnych kompetancjach i doświadczeniu. Łączy je jednak wspólny mianownik – interesują się miastem w szczególny, żywy sposób – podkreślił prezydent Sutryk.

Wreczenie powołań odbyło się w obecności wiceprezydent Renaty Granowskiej oraz dyrektorów Urzędu Miejskiego – Joanny Nyczak, Jarosława Delewskiego, Jacka Pluty, Damiana Żołędziewskiego i Sebastiana Wolszczaka. 

Wrocławska Rada Edukacji

organ nadzorujący: wiceprezydent Renata Granowska

 • Jarosław Delewski – dyrektor Departamentu Edukacji, przewodniczący Rady
 • Beata Rolska –  Departament Edukacji, sekretarz Rady
 • Jarosław Krauze – radny Rady Miejskiej Wrocławia
 • Bohdan Aniszczyk – przewodniczący Komisji Edukacji RMW
 • Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk – prezes IP School Wrocław
 • Mateusz Krajewski – prezes Fundacji Familijny Poznań
 • Dorota Feliks – dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 • Piotr Świędrych – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Patrycja Matusz-Protasiewicz – Uniwersytet Wrocławski
 • Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
 • Marcin Miedziński – Biuro Rozwoju Organizacji
 • Jolanta Łukasik – Departament Edukacji

 Wrocławska Rada Kobiet

 organ nadzorujący: prezydent Jacek Sutryk

 • Joanna Nyczak – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, przewodnicząca Rady
 • Renata Berdowicz – współzałożycielka Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, radna osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, założycielka Klubu Aktywnych Kobiet
 • Anna Grabowska – dyrektor Fundacji Promyk Słońca
 • dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzw. – kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Natalia Rudolf-Niewójt – współzałożycielka i prezes Zarządu Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.
 • Katarzyna Turkiewicz – prezes zarządu Globalnego Centrum Bizesowego Hewlett Packard Enterprise, dyrektor usług finansowych dla klienta globalnego Hewlett Packard Enterprise
 • Lucyna Schumacher-Gebhard – prezydentka Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu
 • Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Renata Piwko-Wolny – prezes Stowarzyszenia Grupa z Pasją, radna osiedla, przewodnicząca zarządu osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
 • Magdalena Rozwadowska – Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Joanna Stańczyk – Kobiecy Klub Radnych Osiedli Wrocławia
 • Izabela Beno – prezes Fundacji na rzecz Równości
 • Alina Szeptycka – Fundacja Kultura Równości
 • Jolanta Niezgodzka – radna Rady Miejskiej Wrocławia

Rada Społeczna przy Prezydencie Wrocławia

organ nadzorujący: prezydent Jacek Sutryk

 • Andrzej Grabiński – prawnik, adwokat, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, przewodniczący Rady
 • Damian Żołędziewski – dyrektor Departamentu Prezydenta, sekretarz Rady
 • dr hab. n. med. Lidia Hirnle – profesor nadzwyczajny I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. Andrzej Józef Wiszniewski – inżynier, były przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, były Rektor Politechniki Wrocławskiej (1990-1996), były minister nauki (1999-2001)
 • prof. Jan Chmura – profesor nauk o kulturze fizycznej, specjalizuje się w fizjologii, fizjologii wysiłku fizycznego oraz teorii sportu

Rada ds. Rozwoju Społecznego

 organ nadzorujący: prezydent Jacek Sutryk

 • Jacek Pluta – Departament Spraw Społecznych UMW
 • Janusz Herba – Wydział Partycypacji Społecznej UMW
 • Sebastian Wolszczak – Wydział Partycypacji Społecznej UMW
 • Wanda Ziembicka-Has – działaczka społeczna, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki
 • Marlena Joks – Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości
 • Elżbieta Cegieła – Rada Osiedla Lipa Piotrowska
 • Małgorzata Konieczna – Rada Osiedla Jagodno
 • dr Barbara Mróz-Gorgoń – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rada Osiedla Oporów
 • Anna Daleszyńska – Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
 • Krzysztof Szczerba – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Renata Berdowicz – Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
 • Andrzej Mańkowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Czytaj też: Nowi członkowie rad społecznych we Wrocławiu

Zdjęcia: UM

Powołanie nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia jest zadaniem kwartalym prezydenta Wrocławia.