Ulica Steinhausa idzie do przebudowy

Ulica Hugona Steinhausa na Oporowie będzie przebudowana. Inwestycja jest realizowana z Programu Inicjatyw Lokalnych.

  • Ulica Steinhausa zyska nową nawierzchnie, kanał deszczowy oraz nasadzenia.


Nie tylko duże inwestycje są potrzebne we Wrocławiu, mniejsze też zmieniają miasto i podnoszą poziom życia lokalnych społeczności. Dlatego dużym powodzeniem cieszy się wrocławski Program Inicjatyw Lokalnych, na który miasto przeznacza rocznie około 6 mln złotych. Teraz z tej inicjatywy zostanie przebudowa ulica Hugona Steinhausa na Oporowie. Powstanie tam nowa infrastruktura, chodnik i zjazdy do posesji, miejsca postojowe oraz oświetlenie. Zagospodarowane zostaną również wody opadowe poprzez budowę kanału deszczowego. Przybędzie też zieleni, krzewów i ozdobnych traw.

Wcześniej w ramach programu przebudowa m.in. ulicę Blacharską, Suskiego, Zawalną, czy Popielskiego. W roku 2020 Wrocław na ten program przeznaczy około 6 mln zł, w 2021 7,7 mln złotych.  Zgłoś uwagę