Uczelnie we Wrocławiu wprowadzają zdalne nauczanie

Rektorzy wrocławskich szkół wyższych reagują na wzrost liczby zachorowań na koronawirusa i wprowadzają program zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym.

  • Politechnika Wrocławska, fot. www.wroclaw.pl

    Politechnika Wrocławska, fot. www.wroclaw.pl


  • Uniwersytet Wrocławski: od początku roku wykłady realizowane są w formie zdalnej, a ćwiczenia w trybie stacjonarnym. Władze uczelni wznowiły działalność punktu szczepień przeciwko COVID-19 w Bibliotece Uniwersyteckiej;
  • Uniwersytet Ekonomiczny: do 5 grudnia wszystkie zajęcia (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorskich) prowadzone są w trybie zdalnym;
  • Uniwersytet Przyrodniczy: do 9 stycznia 2022 roku zdalnie realizowane są wszystkie zajęcia ogólnouczelniane (lektoraty, W-F, technologia informacyjna oraz zajęcia z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w tym z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej i ergonomii) oraz kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich. O tym, czy inne kursy (ćwiczenia, wykłady, laboratoria) także mają być realizowane zdalnie, decydują dziekani.
  • Politechnika Wrocławska. Decyzje rektora PWr dotyczącą ograniczenia skutków COVID-19 obejmuje jeszcze szerszy zakres aktywności na uczelni. M.in.

- w imprezach (targach, konferencjach) mogą brać udział tylko osoby zaszczepione lub po przebytym COVID-19 lub z negatywnym wynikiem testu (nie dawniejszym niż 48 godzin);

- w formie zdalnej prowadzone są wykłady, w których bierze udział więcej niż 30 osób (dziekan może odstąpić od tej zasady biorąc pod uwagę np. wielkość sali wykładowej) oraz konsultacje dla studentów;

- do 22 grudnia w formie zdalnej mogą się odbywać ćwiczenia, seminaria, laboratoria i zajęcia projektowe (decyzje podejmuje prorektor ds. kształcenia na wniosek dziekana);

- do 22 grudnia w formie zdalnej prowadzone są lektoraty, zajęcia sportowe oraz kursy społeczne, humanistyczne i menadżerskie;

- o innych formach aktywności (spotkania kół naukowych, prace dyplomowe oraz formule zaliczeń i egzaminów) decydują dziekani.Zgłoś uwagę