wroclaw.pl strona główna Для українців - останні новини з Вроцлава Wersja Ukraińska [NOWY] - strona główna

Гаряча лінія 71 777 7777

7°C Погода у Вроцлаві
Піктограма повітря

Якість повітря: нижче норми

Дані з год.: 01:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Для українців - останні новини з Вроцлава
 3. Довідники мігранта
 4. Соціальна та громадська допомога
 5. Право іноземців на соціальну допомогу
Право іноземців на соціальну допомогу

Іноземці та біженці мають право одержати соціальну допомогу.

Це право врегульоване у польському законодавстві чотирма законами: «Про соціальну допомогу»; «Про іноземців»; «Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща»; «Про вїзд на територію Республіки Польща, про перебування та виїзд з її території громадян держав-членів Європейскього Союзу та членів їхніх сімей».

Хто має право одержати соціальну допомогу?

Беручи до уваги перелічені вище правові акти, інформуємо, що право на одержання як грошової так і не-грошової форми соціальної допомоги мають:

 • іноземці, які проживають та перебувають на території Республіки Польща на основі: дозволу на постійне проживання, дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, дозволу на тимчасове проживання з метою возз’єднання з родиною (подробиці читайте тут), або у зв’язку із одержанням на території РП статусу біженця, або у випадку надання їм додаткової охорони,
 • іноземці, які одержали згоду на перебування на території РП з гуманітарних причин або згоду на толероване перебування. Допомога надається у формі: притулку, їжі, необхідного одягу, а також цільової підтримки,
 • громадяни та жителі Європейскьго Союзу, які перебувають на території РП; громадяни держав-членів Європейсього порозуміння про вільну торгівлю (EFTA); громадяни держав-сторін Угоди про Європейску економічну зону та держав Швейцарської конфедерації. У цьому пункті йдеться також про членів їхніх сімей,
 • іноземці, які одержали дозвіл на тимчасове проживання для жертв торгівлі людьми. Йдеться про іноземців, які співпрацюють із відповідними органами, що займаються розслідуванням та боротьбою із торгівлею людьми, які розірвали зв'язок із особами, які підозрюються у скоєнні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми,
 • іноземці, які можуть пред’явити довідку, у якій підтверджується підозра, що вони самі є жертвою торгівлі людьми.

Якими є засади надання допомоги?

Соціальна допомога може бути надана з приводів:

 • сирітства;
 • убогості;
 • безпритульності або безробіття;
 • неповносправності;
 • довготривалої або важкої хвороби;
 • насильства у сім'ї;
 • потреби захисту дитини і родини;
 • психічної залежності від алкоголю та наркотиків (алкоголізм, наркоманія);
 • проблем із інтеграцією в іноземців, які на території РП одержали статус біженця, додаткову охорону або дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставиною, про яку мова тут
 • виникнення ґвалтовних та непередбачуваних обставин (стихійне лихо/екологічна катастрофа, кризова ситуація, нещасний випадок);
 • виникнення проблем у соціальній адаптації та інтеграції – йдеться про людей, які покинули навчально-виховний заклад (інтернат, дитячий будинок) або в’язницю.

Хто може одержати допомогу і якою вона є?

Іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання та перебування, резиденти, які перебувають тимчасово на засадах возз’єднання з родиною, біженці або особи, яким надається додаткова охорона – можуть одержати таку ж допомогу, як і громадяни Польщі.

Підтримка може надаватися у формі:

 • постійної грошової допомоги,
 • грошової допомоги на певний час,
 • цільової допомоги,
 • не-грошової допомоги, що включає: соціальну роботу, спеціалізоване дорадництво (психологічне та сімейне), одноразову або постійну допомогу, надання притулку, видачу необхідного одягу, послуги із надання опіки.

Перед наданням допомоги соціальний працівник розмовляє з іноземцем та його оточенням у місці проживання на території РП. Та чи інша допомога надається на основі одержаних інформацій.

Іноземці, які одержали згоду на перебування на території РП з гуманітарних причин або згоду на толероване преребування, можуть одержати допомогу на таких самих засадах, що і громадяни Польщі. Йдеться про соціальну допомогу у формі:

 • кризового втручання,
 • притулку,
 • їжі,
 • необхідного одягу,
 • цільової грошової підтримки. 

Перед наданням допомоги соціальний працівник розмовляє з іноземцем та його оточенням у місці проживання на території РП. Та чи інша допомога надається на основі одержаних інформацій.

Іноземці – жертви торгівлі людьми мають право на одержання соціальної допомоги у формі:

 • кризового втручання (психологічна допомога, спеціалізоване або юридичне дорадництво, або притулок терміном до 3 місяців);
 • притулку;
 • їжі;
 • необхідного одягу;
 • цільової допомоги на період перебування на території РП, в разі одержання дозволу на проживання.

Така допомога надається на основі довідки, виданої поліцією, прикордонною службою або прокуратурою. У довідці повинна бути інформація, що ця особа є жертвою торгівлі людьми. Прийняття рішення про надання допомоги не вимагає розмов з родиною та оточенням іноземця.

Коли іноземець не має права на одержання допомоги?

Іноземці, які не мають права на соціальну допомогу, це особи, які одержали:

 • тимчасову охорону;
 • дозвіл на проживання на визначений час, якщо виняткова особиста життєва ситуація іноземця вимагає його перебування на території РП;
 • дозвіл на проживання на визначений час – йдеться про особи, які раніше перебували на території Польщі нелегально, а їх подальше перебування є в інтересах РП;
 • візу з правом перебування (шенгенську або польську), що була видана з метою прибуття з гуманітарних причин;
 • візу з правом перебування (шенгенську або польську), видану з огляду на інтереси держави.

Чи іноземці мають право на допомогу їхнім родинам?

Польські родини, які знаходяться у скрутній ситуації, можуть одержати: сімейну грошову допомогу, додатки до сімейної грошової допомоги, одноразову грошову допомогу на новонароджену дитину. Є також допомога у царині опіки та догляду: грошова допомога особі, що є неповносправною, грошова допомога особі, яка піклується про неповностправного члена сім'ї, а також спеціальна грошова допомога на опіку над хворим та неповносправним членом сім'ї.

Право на допомогу родині (сімейну допомогу) надається із взяттям до уваги критерію доходу (того, яким є дохід на кожного члена сім'ї).

Якщо йдеться про іноземців, сімейна допомога поширюється на особи: 

 • яких стосуються правила про координацію систем соціального захисту,
 • допомога яким виникає із обов’язкових до виконання на території РП двосторонніх угод про соціальне забезпечення,
 • які прибули на територію РП на постійне проживання, які є довготерміновими резидентами ЄС, які перебувають на території РП із дотриманням умов, про які мова тут, які мають статус біженця або перебувають на території РП у зв’язку із додатковою охороною. Необхідно проживати на території РП із членами сім'ї;
 • особи, які мають дозвіл на проживання (Карту побиту) із анотацією: „доступ до ринку праці”,

Сімейна допомога не надається: громадянам третіх держав, які одержали дозвіл на роботу на території держави - члена ЄС на період не більше шести місяців; громадянам третіх держав, яких прийнято на навчання у виші, а також громадянам третіх держав, які мають право на роботу на території РП на основі візи.

Чи іноземець має право одержувати у Польщі аліменти? 

Право на грошову підтримку з аліментного фонду іноземці мають тоді, коли:

 • це виникає з обов’язкових до виконання на території РП двосторонніх угод про соціальне забезпечення;
 • перебувають у Польщі на основі дозволу на постійне проживання, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, а також дозволу на тимчасове перебування, виданого у зв'язку з обставинами, про які мова тут;
 • перебувають на території РП у зв’язку із одержанням статусу біженця або наданням додаткової охорони.

Умовою одержання підтримки з аліментного фонду є проживання на території Польщі впродовж періоду, на який призначено аліменти – за винятком ситуацій, коли у двосторонніх міжнародних угодах про соціальне забезпечення це викладено інакше. 

Інтеграційна допомога для біженців

Якщо особа одержить у Польщі статус біженця, вона отримає інтеграційну допомогу, що охоплює:

 • грошову допомогу на утримання та вивчення польської мови – від 606 зл. до 1335 зл. на члена сім'ї (розмір допомоги залежить від індивідуального життєвого становища іноземця та числа осіб у родині; у другому півріччі інтеграційної програми розмір допомоги може бути меншій, аніж у першому);
 • оплату внеску у фонд страхування життя та здоров'я, про який йдеться у Законі від 27 серпня 2004 р. «Про страхування життя та здоров’я, що фінансується з державного бюджету»;
 • соціальну роботу;
 • спеціалізоване дорадництво, зокрема юридичне, психологічне та сімейне;
 • надання інформації та підтримки під час спілкування з іншими установами та організаціями, зокрема установами на ринку праці, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями;
 • інші дії, що підтримують процес інтеграції іноземця.

Вищевказана допомога надається за письмовим проханням іноземця. Воно подається у термін 60 днів від дати одержання іноземцем статусу біженця або додаткової охорони, або одержання дозволу на тимчасове проживання, що наданий у зв'язку із обставиною, обговореною тут.

Усілякі інформації, що стосуються соціальної допомоги іноземцям, надаються Центром соціального захисту населення (поль. MOPS) у Вроцлаві: тел.  +48 71 782 23 22.

Повернутися на портал wroclaw.pl