Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Teatr w podwórkach

Projekt Wrocław ESK 2016 i Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy


Teatr w podwórkach to projekt realizowany przez Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, pod opieką artystyczną Jacka Głomba, pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, reżysera i zarazem dyrektora legnickiego teatru.

Celem projektu realizowanego pod banderą Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jest artystyczna i społeczna aktywizacja lokalnych społeczności w trzech dolnośląskich miastach: Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy oraz Wrocławiu na jednej z wrocławskich dzielnic (Karłowice). 

Zdaniem autora pomysłu, teatr może być doskonałym narzędziem integracji społeczności zamieszkującej daną ulicę bądź podwórko, może wyrazić szereg historii związanych z konkretnym miejscem, w ten sposób łącząc mieszkańców bez względu na wiek czy status społeczny. Trzy scenariusze, oparte na uprzednio zebranych wspomnieniach, posłużą jako zaczyn trzech przedstawień teatralnych, które w roku 2015 będą grane w kilkudziesięciu miejscowościach Dolnego Śląska. W przedstawieniach wezmą udział zarówno profesjonalni aktorzy, jak i aktorzy-amatorzy, członkowie społeczności, których historie będą ukazane w treści granych przez nich sztuk. 

W Bystrzycy Kłodzkiej patronat nad projektem objął Krzysztof Komornicki, szef stowarzyszenia „Wójtowice – Powrót do Przyszłości”. We Wrocławiu za działania podwórkowe odpowiada Katarzyna Knychalska, prezes Fundacji Teatr Nie-Taki, natomiast w Legnicy bezpośrednią koordynacją projektu zajmują się Justyna Zielińska-Stefaniak i Jürgen Gretschel, na co dzień przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Zgłoś uwagę