Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych

Kwalifikowalność wydatków i realizacja zamówień publicznych w perspektywie finansowej 2014-2020, poprawność przeprowadzenia procedur na podstawie wytycznych (wyłączonych z rygorów ustawy PZP


Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na organizowane szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy z Prawa Zamówień Publicznych beneficjentów planujących realizację projektów w ramach ZIT WrOF .

 

Szkolenie dwudniowe zostanie zorganizowane w dniach  04 i 09 grudnia 2015r., w Hotelu  Quality System Hotel, przy al. M. Kromera  16 we Wrocławiu, w godzinach 9:00 - 16:00.  Rejestracja uczestników od godz. 8:30.

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznika na adres: simona.tarnowska@um.wroc.pl. w terminie do dnia 01 grudnia 2015r.

 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści  ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie pn.: ,,Kwalifikowalność wydatków i realizacja zamówień publicznych w perspektywie finansowej 2014-2020, poprawność przeprowadzenia procedur na podstawie wytycznych (wyłączonych z rygorów ustawy PZP)”

 

Przy rekrutacji  na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Simoną Tarnowską pod numerem telefonu 71-777-81-21.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

 

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

 Zgłoś uwagę