Dziś Sesja Rady Miejskiej. Transmisja od godz. 13.30

Najpierw uroczyste podpisanie umowy o współpracy Wrocławia i Wilna, a później radni zajmą się sprawami bieżącymi m.in. przyszłoroczną działalnością miasta z organizacjami pozarządowymi. Transmisja sesji Rady Miejskiej Wrocławia rozpocznie się ok. godz. 13.30.


W czwartek, 4 września, radni spotkają się na sesji, która podzielona została na dwie części. O godz. 12, w sali Wielkiej Ratusza prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz mer Wilna i Artūras Zuokas podpiszą umowę o współpracy obu miast. Po przerwie, o godz. 13.30 radni zajmą się sprawami bieżącymi. Przyjmą uchwałę w sprawie m.in. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. W porządku obrad są także uchwały dotyczące:

konsultacji w sprawie wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014”,

nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia,

– powołania rad społecznych działających we Wrocławiu publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2015,

zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,

– radni zdecydują o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in.: nowego portu lotniczego, Wzgórza Polskiego, Placu Dominikańskiego i Poczty Głównej, pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem Xawerego Dunikowskiego.

jr

Zgłoś uwagę