Międzynarodowa nagroda za System Informacji Przestrzennej

Urząd Miejski Wrocławia został uhonorowany międzynarodową nagrodą SAG – Special Achievement in GIS Award. Wyróżnienie przyznano za rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

  • Model 3D Wrocławia

    Model 3D Wrocławia, źródło: www.geoportal.wroclaw.pl


System Informacji Przestrzennej Wrocławia powstaje od kilkunastu lat. Zobacz – www.geoportal.wroclaw.pl. Efektem są m.in. ogólnodostępne w internecie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, liczne fotomapy, informacje o studium zagospodarowania przestrzennego czy mapa własności z granicami działek i typami własności. Z tych planów i map przeciętny Kowalski może się dowiedzieć jak zmienił się Wrocław i jak będzie wyglądał za kilka lat. Ale to nie wszystko. Dostępne są mapy pokazujące m.in. komunikację i utrudnienia, demografię, natężenie hałasu, fotoplany ukośne, model 3D miasta, inwestycje miejskie, mapy wodno-kanalizacyjne MPWiK oraz program mieszkaniowy.

Fotoplany ukośne Wrocławia, źródło: www.geoportal.wroclaw.pl

– System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta. Dzięki niemu olbrzymia masa rozproszonych dotąd danych zostaje zebrana w jednym miejscu i przedstawiona w sposób ułatwiający różnorodną ich analizę – mówi Piotr Gomułkiewicz z Biura Rozwoju Wrocławia i dodaje, że szczególnie docenione zostały prace Biura Rozwoju Wrocławia mające na celu udostępnienie danych związanych z planowaniem przestrzennym, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE: – Która mówi m.in., że administracja publiczna państw członkowskich UE jest zobowiązana do udostępniania informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego obywatelom i innym instytucjom.

Mapa podstawowa Wrocławia, źródło: www.geoportal.wroclaw.pl

Międzynarodową nagroda SAG za System Informacji Przestrzennej

Za rozwój Systemu Informacji Przestrzennej, Urząd Miejski został uhonorowany międzynarodową nagrodą SAG – Special Achievement in GIS Award. Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, które mogą się pochwalić osiągnięciami w pracy z technologią GIS przez Esri Inc. podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania.

Ortofotomapa Wrocławia, źródło: www.geoportal.wroclaw.pl

Uzasadnieniem dla przyznania nagrody było stworzenie oraz ciągłe rozbudowywanie i udoskonalanie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, dostępnego na stronie www.geoportal.wroclaw.pl. Dostrzeżono również ciekawe analizy oraz narzędzia zbudowane przez zespół ds. SIP, które są używane przez pracowników innych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Mapa – komunikacja, utrudnienia, wydarzenia masowe, źródło: www.geoportal.wroclaw.pl

– SIP jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, stając się z jednej strony podstawą planowania wszelkich działań związanych z administrowaniem miastem, z drugiej zaś dostarczając osobom zainteresowanym kompletnych i wielowymiarowych danych o przestrzeni miejskiej – dodaje Piotr Gomułkiewicz.

Informacje o nagrodzie 2016 SAG Award Winners – tutaj.

Zgłoś uwagę