Rozszerzenie strefy płatnego parkowania

Do Rady Miejskiej trafi projekt uchwały w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Wypracowane tam zapisy są efektem konsultacji z mieszkańcami. Dotyczą 10 wrocławskich osiedli.


Co daje wprowadzenie uchwały o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania?

Pozwala skutecznie wnioskować mieszkańcom i radnym osiedlowym o wprowadzenie odpłatności za parkowanie na danej ulicy. Nie wiąże się bezpośrednio z wprowadzeniem opłat, a jedynie daje możliwość pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Bez objęcia danego terenu strefą, jest on zawsze odrzucany jako niezgodny z uchwałą.

Dlaczego mieszkańcy mieliby chcieć wprowadzenia odpłatności za parkowanie w swoim rejonie?

Przede wszystkim dlatego, że płatne parkowanie porządkuje postój samochodów, pozwala zdecydowanie łatwiej znaleźć wolne miejsce i tworzy dla nich wyraźne preferencje Mają oni do dyspozycji abonament po preferencyjnych cenach: 100 zł na rok, podczas gdy osoby przyjezdne muszą korzystać z parkomatów lub wykupić abonament za 110 zł miesięcznie. Parkomaty najskuteczniej sprawdzają w rejonach dobrze obsługiwanych przez komunikację miejską, zwłaszcza w pobliżu instytucji publicznych, uczelni, urzędów, szpitali, czy biurowców. Takie obiekty występują najczęściej w obszarze miasta, które urbaniści nazywają funkcjonalnym śródmieściem i właśnie on ma zostać objęty proponowaną zmianą granic.

Wprowadzenie opłat sprawia również, że zieleńce i chodniki są lepiej chronione przed zastawianiem autami. W końcu generuje dodatkowy dochód w kasie gminy, który może być spożytkowany na inwestycje na danym osiedlu - taka jest intencja obecnego projektu. Dlatego coraz częściej to sami mieszkańcy i radni osiedlowi występują o rozszerzanie stref. Było tak choćby w 2018 w przypadku Przedmieścia Świdnickiego, gdzie parkomaty stanęły przy ulicy Prostej i pl. Rozjezdnym. Dzieje się tak również w Krakowie, czy Szczecinie, gdzie strefy już od wielu lat postrzegane są głównie jako skuteczny sposób na ograniczenie napływu aut spoza miasta i są rozszerzane przy udziale mieszkańców. Dlatego są dużo większe niż ta we Wrocławiu. W przypadku Krakowa jest to różnica ponad czterokrotna, a Szczecina dwukrotna.  

Wnioski z konsultacji

Wrocław w 2017 r. przeprowadził szeroko zakrojone konsultacje społeczne dotyczące rozwoju strefy płatnego parkowania. Zostały one podsumowane w raporcie opublikowanym w lipcu 2018 r. na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/porzadkujemy-parkowanie-raport-z-konsultacji

Propozycje od mieszkańców dotyczyły:

  • objęcia strefą obszaru śródmieścia funkcjonalnego
  • współpracy z radami osiedli przy wyznaczaniu płatnych miejsc postojowych (nie wprowadzanie odpłatności wbrew ich opinii)
  • przeznaczania środków uzyskanych w strefie na zadania realizowane na danym osiedlu (realizacja drobnych remontów lub innych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i rady osiedla)
  • wprowadzenia wyższych abonamentów na kolejne auta danego właściciela (progresja opłat)

W tej sprawie w ankietach wypowiedziało się ponad tysiąc sto osób i wszystkie rekomendowane rozwiązania zyskały akceptację. Projekt uchwały stworzony na tej podstawie dotyczy 10 osiedli: Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Świdnickie, Przedmieście Oławskie, pl. Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Kleczków, a także częściowo Szczepina, Karłowic, i Huby.

Dodatkowe osiedlowe konsultacje na Karłowicach

Na etapie prac w komisjach Rady Miejskiej pojawiły się jednak głosy mieszkańców Karłowic, że w tym rejonie rozmowy związane z konsultacjami ogólnomiejskimi były niewystarczające. Rzeczywiście, osiedle to nie było objęte pierwotną propozycją, lecz zostało dołączone w następstwie uwag zgłoszonych internetowo już po zakończeniu serii bezpośrednich spotkań konsultacyjnych.

Karłowice są pod tym względem osiedlem specyficznym. To jedno z tzw. wrocławskich miasteczek, z własnym lokalnym „rynkiem”, jakim jest plac Piłsudskiego. Ten rejon, mimo iż od jest oddzielony Odrą od właściwego śródmieścia Wrocławia, spełnia kryteria obszaru śródmiejskiego. Dlatego nie było podstaw do odrzucenia wniosków o jego objęcie, przesłanych przez uczestników konsultacji internetowych.

Natomiast do Rady Miejskiej zgłosili się mieszkańcy Karłowic, w tym przedstawiciele Rady Osiedla, których zdaniem wskazany w projekcie uchwały obszar z możliwością wprowadzenia opłat za parkowanie jest zbyt mały. Uwzględniając te głosy, radni miejscy zwrócili się z prośbą o wyłączenie tej podstrefy z obecnego projektu uchwały i przeprowadzenie dodatkowych osiedlowych konsultacji na Karłowicach. Można się zatem spodziewać, że jeszcze w tym roku to osiedle zostanie objęte strefą płatnego parkowania, choć jej granice mogą być szersze niż te zaproponowane przez urzędników w raporcie z konsultacji ogólnomiejskich.Zgłoś uwagę