Życzymy

Mieszkańcom, Liderom, wrocławskim NGO...

Wszystkiego dobrego.

Rodzinnych, spokojnych, dających wytchnienie.

od pracowników

Wydziału Partycypacji Społecznej

Departament Spraw Społecznych UM Wrocławia