zielony KLIN południa: Raportujemy i kontynuujemy konsultacje

Zapoznaj się z raportem z konsultacji i planowanym ich drugim etapem.

Konsultacje społeczne na Jagodnie i Wojszycach odbywały się na przełomie maja i czerwca 2019. Przedmiotem rozmów była przyszłość i przeznaczenie terenu zieleni na południu Wrocławia pomiędzy ulicą Smardzowską, Asfaltową, Buforową i Wspólną, zwanego Klinem Wojszyckim.

Co przyniosły konsultacje?

Dzięki dwóm spotkaniom konsultacyjnym oraz formularzowi opinii, wypełnianemu przez mieszkańców, zebrano wiele rekomendacji, potrzeb i rozwiązań. Zdecydowana większość mieszkańców uczestnicząca w konsultacjach już teraz korzysta z terenu klina i za jego największą wartość uznaje występującą tam florę, faunę i naturalną granicę wyznaczoną przez ciek wodny. Za główną rekomendację należy uznać maksymalne zadrzewienie i zazielenienie w ramach koncepcji parku wraz z wyznaczeniem ciągów komunikacyjnych oraz przeznaczenie terenu dla celów sportowych i rekreacyjnych takich jak: bieganie, nordic walking, jazda na rowerze, gry zespołowe.

Wszystkie zgłoszone opinie zostały dokładnie przeanalizowane i posłużyły do opracowania dwóch koncepcji. W kolejnym kroku zostaną one poddane konsultacjom z mieszkańcami. Propozycje z pierwszego etapu konsultacji, które nie mogły się znaleźć w zaproponowanych koncepcjach to:

  • stałe lodowisko zewnętrzne;
  • duże pola szachownic z dużymi figurami;
  • przyrodnicza ścieżka edukacyjna;
  • budki dla nietoperzy, ptaków;
  • korytarze umożliwiające przemieszczanie się zwierząt (na podstawie wcześniej przygotowanej diagnozy);
  • monitoring w kluczowych miejscach/strefach;
  • historyczna ścieżka edukacyjna poświęcona historii lokalnej, historii miejsca.

Część z nich jest możliwa do rozpatrzenia, jednakże na etapie sporządzania szczegółowego projektu zagospodarowania części terenu.

Konsultacje zielony KLIN południa II

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się 22 i 23 października w siedzibach Rad Osiedli Wojszyce i Jagodno lub do przekazania opinii poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej aż do 5 listopada.

Więcej o konsultacjach tutaj.

Do pobrania