wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 22:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Wyniki konsultacji ws. nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Wyniki konsultacji ws. nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Redakcja www.wroclaw.pl,

Wyniki konsultacji fot. mat. pras.
Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach publicznych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Podstawa prawna:

  • 1. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
  • 2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (BU RMW z 2015 r. poz. 386).

W dniach od 19.08.2022 r. do 01.09.2022 r. Prezydent Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia  zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można było przesyłać w formie:

  1. pisemnej na adres:

      Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

      Urzędu Miejskiego Wrocławia,

      G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław   

  1. elektronicznej na adres:

            wzd(at)um.wroc.pl

Podsumowanie konsultacji: 

W ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie do przedstawionego projektu uchwały.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl