Wydział Partycypacji Społecznej w pandemii działa!

Sprawdź jak pracujemy od 16 marca!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16 marca 2020 r. wydział pracuje w wyjątkowym trybie. Ograniczony jest kontakt bezpośredni z pracownikami. Sekretariat oraz pokoje zajmowane przez wydział są dostępne tylko dla pracowników. Możliwy kontakt:

 • telefoniczny z sekretariatem: 71 777 86 68;
 • pocztą elektroniczną: wss@um.wroc.pl.

Oryginały dokumentów prosimy składać:

 • pocztą tradycyjną: 50–032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4;
 • platformą e-PUAP;
 • osobiście tylko w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.

Organizacje pozarządowe

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w zleconych zadaniach publicznych. Wybrane planowane lub ogłoszone konkursy zostaną odroczone.

 • Kontakt: wss@um.wroc.pl
 • Więcej w specjalnym komunikacie dostępnym tutaj.

Konsultacje społeczne

Obecnie żadne konsultacje społeczne nie odbywają się. Planowane są procesy, które będą prowadzone w formie wyłącznie elektronicznej.

Zgłoszenia na panel obywatelski przyjmowane są zgodnie z harmonogramem, planowane na 24 marca, na godz. 12.00 losowanie panelistek i panelistów odbędzie się i będzie relacjonowane na żywo na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia.

 • Kontakt: konsultacje@um.wroc.pl
 • Więcej tutaj.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Harmonogram tegorocznego budżetu nie ulega zmianom. Ewentualne przesunięcia możliwe przy przedłużającym się stanie zagrożenia epidemicznego.

 • Kontakt: budzetobywatelski@um.wroc.pl
 • Więcej tutaj.

Fundusz Osiedlowy

Nieprzerwanie trwają prace nad weryfikacją zgłoszonych projektów. Ewentualne przesunięcia terminu zakończenia tego etapu możliwe przy przedłużającym się stanie zagrożenia epidemicznego.

 • Kontakt: wss@um.wroc.pl
  Więcej tutaj.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne porady prawne będą udzielane jedynie przez telefon. Warunkiem uzyskania pomocy przez telefon jest złożenie na adres poczty elektronicznej podany niżej wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon, zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 • Kontakt: npp@um.wroc.pl lub +48 71 777 98 88
 • Wniosek do pobrania tutaj.

Rewitalizacja

Wnioski o zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji są przyjmowane tylko elektronicznie na adres poczty podany poniżej. Wydane zaświadczenia będą przesyłane pocztą tradycyjną pod wskazany w mejlu adres.

Miejski serwis specjalny o koronawirusie dostępny tutaj!