Organizacje pozarządowe a koronawirus [KOMUNIKAT]

Informacja dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wydział Partycypacji Społecznej:

  • informuje, że należy na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa; 

 

  • rekomenduje ograniczenie kontaktów osobistych z pracownikami komórek Urzędu Miejskiego Wrocławia i miejskich jednostek organizacyjnych; prosimy o kontaktowanie się z pracownikami drogą e-mail lub telefonicznie; wiadomości e-mail koniecznie należy wysyłać nie tylko do danego pracownika, lecz również na skrzynkę wss@um.wroc.pl.