wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:20

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Wsparcie miasta w rozwoju, czyli rewitalizacja we Wrocławiu

Każdy lubi, jak jest ładnie i kiedy jest porządek: w domu, w biurze i wszędzie tam, gdzie przebywamy. Nawet ci, którzy niekoniecznie ustawiają sprzęt od linijki, lubią ład. W przestrzeniach publicznych niezwykle istotne jest poza tym poczucie bezpieczeństwa.

Uleczyć miasto

Przez ostatnie dekady we Wrocławiu zaszło wiele zmian (nie będzie przesadą stwierdzenie, że w niektórych miejscach chciało się śpiewać za Klausem Mitffochem „Strzeż się tych miejsc”). Mimo tego, dalej istnieją tereny, które wymagają wsparcia w rozwoju.

Czym jest rewitalizacja?

Przepisy prawa definiują rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Pomoc ta to przede wszystkim działania na rzecz lokalnej społeczności – wprawdzie można odnowić budynki, ale jeśli miejsce nie będzie ważne dla mieszkańców, po kilku dniach pojawią się napisy tam, gdzie była renowacja.

Proces ten, często wieloletni, można porównać do przywracania zdrowia: najpierw potrzebna jest diagnoza, a potem – odpowiednie leczenie.

Diagnoza

Pierwszym krokiem ku zmianie jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego tam, gdzie obserwuje się kryzys społeczny (np. bezrobocie, przestępczość, ubóstwo czy niski poziom edukacji). Jednocześnie występuje przynajmniej jedno z negatywnych zjawisk: gospodarczych (np. niewysoki poziom przedsiębiorczości), środowiskowych (np. zanieczyszczenia wynikające z niskiej emisji), technicznych (np. degradacja stanu technicznego budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym) czy przestrzenno-funkcjonalnych (np. brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość).

Leczenie we Wrocławiu

Krok drugi to wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego. W najbliższym czasie Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To ważne: wybranie tych, a nie innych części naszego miasta będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości życia (w tym na działania prospołeczne, renowację budynków czy inwestycje).

O jakich osiedlach miasta jest mowa?

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej, do obszaru rewitalizacji zaliczono następujące osiedla: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie i Przedmieście Świdnickie.

Dlaczego wybrano te, a nie inne osiedla?

Zasady wyznaczania obszaru rewitalizacji wynikają z przepisów prawa. Nie może być on większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Jednocześnie, wykorzystując dane statystyczne należy dowieść, że na danym terenie występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Wymienione wyżej osiedla spełniają te warunki.

Dlaczego o tym mówimy?

Dlatego, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu. Jaki będzie przebieg konsultacji? Informacje podano w poniższej tabelce. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich.

Przebieg konsultacji nt. rewitalizacji

  • E-FORMULARZ OPINII | 15.03-15.04.2021 r. | Dostępny na stronie www.wrocław.pl/rozmawia 
  • FORMULARZ TRADYCYJNY (tj. papierowy) | 15.03-15.04.2021 | Adres do przesyłania: Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
  • ZBIERANIE UWAG PRZEKAZANYCH USTNIE | 15.03-15.04.2021 | nr tel. 537 926 375 |

Dyżury:

w poniedziałki (z wyjątkiem 5 kwietnia 2021) i środy: 9.00-12.00

w czwartki: 15.00-18.00

  • ZBIERANIE UWAG PRZEKAZANYCH ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ | 15.03-15.04.2021 | [email protected]
  • E-DEBATA NT. REWITALIZACJI | 23.03.2021 (wtorek), g. 17:30 | debata z udziałem specjalistów w tej dziedzinie | link do spotkania na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia 
  • DWA E-SPOTKANIA KONSULTACYJNE 

24.03.2021 (środa), g. 17:30 | link do spotkania na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia 

8.04.2021 (czwartek), g. 10:00 | link do spotkania na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia 

Aktualności, więcej informacji na stronie konsultacji  

tekst: Maria Rudnicka - Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

plakat konsultacji społecznych w sprawie obszaru rewitalizacji

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl