Wrocławski Rower Miejski w rozbudowie: O konsultacjach

Fot. Filip Basara

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy Wrocławskiego Roweru Miejskiego maja służyć wsparciu procesu planowania nowej odsłony tego projektu.

W latach 2011—2018 wypożyczalnia rowerów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród Wrocławian. Do systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego należy obecnie ponad 160 tys. mieszkańców. Tylko w tym roku rowery były wypożyczane blisko milion razy. Biorąc pod uwagę te kwestie, jak i liczne wnioskami instytucji, organizacji pozarządowych, firm, Rad Osiedli oraz osób prywatnych przystępujemy do konsultacji społecznych. Mają one na celu zebranie wskazań mieszkańców odnośnie pożądanych lokalizacji w nowym projekcie. Stanowić będą wsparcie dla optymalnego planowania lokalizacji wypożyczalni rowerów. Realizacja nowego, rozbudowanego systemu rozpocznie się od wiosny 2019 roku.

TERMIN KONSULTACJI
8—29 marca 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Wrocławski Rower Miejski.

ZAKRES KONSULTACJI
Lokalizacja stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

CEL KONSULTACJI
Zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących lokalizacji stacji roweru miejskiego oraz dodatkowych obszarów zalecanych do objęcia wypożyczalnią.

EFEKT KONSULTACJI
Raport zawierający rekomendacje mieszkańców.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności użytkownicy systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

FORMY i HARMONOGRAM KONSULTACJI

ANKIETA | 8—29 marca 2018

SPOTKANIE | 15 marca 2018, g. 17.00 | Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19

 

Bądź z nami! Przyjdź na spotkanie, weź udział w ankiecie!