Wrocławski Kongres NGO. Zapisy do 20 maja!

Jerzy Wypych

Działasz we wrocławskiej organizacji? Jeśli tak, zapraszamy! Dlaczego warto być na Kongresie?

Informacja organizatorów wydarzenia: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", Centrum ds. Katastrof i Klęśk Żywiołowych "TRATWA", Fundacja Eudajmonia przy wsparciu Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy.

Zapisz się już dziś!

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu odpowiadają na kilka poniższych pytań.

Skonfrontuj odpowiedzi i przyjdź na 3. Kongres NGO – zapisy do 20 maja 2019 r. na www.wro-ngo.pl

Czy i dlaczego ważne są takie spotkania, jak Kongres w przestrzeni publicznej Wrocławia?

Co ważnego robią organizacje pozarządowe dla przeciętnego Kowalskiego?

Co Twoim zdaniem wnosi coroczny Kongres NGO?

 

    Jestem głęboko przekonany, że dobre spotkania prowadzą do dobrych rzeczy.

 

Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych jest bez wątpienia takim dobrym spotkaniem - ludzi, pasji, pomysłów. Takie właśnie okazje dają nam to, czego potrzebujemy w Polsce jak tlenu - współpracy!

Kongres to niemal nieograniczona przestrzeń do wzajemnego odkrywania swoich potencjałów, inspirowania się i przekuwania relacji w konkretne działania. Działania, które z każdym rokiem sprawiają, że znaczenie organizacji pozarządowych we Wrocławiu jest coraz większe, ich możliwości rosną i coraz liczniej wrocławianki i wrocławianie zdają sobie sprawę, jak ważny jest wpływ organizacji na codziennie funkcjonowanie naszej miejskiej społeczności. Jestem głęboko przekonany, że jeszcze jeden, jeszcze dwa Kongresy i będziemy mogli powiedzieć, że Wrocław organizacjami pozarządowymi stoi!

Paweł Dębek

Pełnomocnik Koalicji Wrocławskich Organizacji Pozarządowych ds. Wdrażania Strategii Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Kongres wrocławskich organizacji pozarządowych był dla mnie przede wszystkim świetną okazją do spotkania się i wymienienia uwag z innymi społecznikami.

Świadomość, że inni borykają się z podobnymi problemami w służbie wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej oraz możliwość wymiany doświadczeń jest nieoceniona. Ogromną wartością dodaną były również spotkania w grupach, gdzie wspólnie z osobami decyzyjnymi w naszym mieście zastanawialiśmy się jak najlepiej rozwiązać najbardziej palące problemy oraz wymienialiśmy się ciekawymi pomysłami na realizację nietuzinkowych projektów na przyszłość.

Agata Gorwa

Stowarzyszenie Wrospace, organizator World Space Week Wrocław 2017 i 2018

 

 

Kongres jest okazją do spotkania się dla całego środowiska pozarządowego we Wrocławiu, do nawiązania relacji albo po prostu poznania się z innymi osobami robiącymi podobne lub zupełnie różne rzeczy.

Kongres powinien wnosić twórczy ferment, który będzie okazją do kolejnych działań w mieście. 

Bartłomiej Świerczewski

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia  

 

 

Wszelkie okazje do spotkania się osób, które działają w podobnej strukturze, czy przy bliskich sobie tematach i mogą się podzielić swoimi doświadczeniami, czy metodami rozwiązywania problemów są cenne i zmieniają na lepsze środowisko, wpływają na poczucie jedności i współpracy.

Takie wydarzenia często są jedyną okazją, by osoby które są w intensywnym kontakcie w sieci, wreszcie mogły poznać się osobiście. Przy działaniach na rzecz społeczności lokalnych o różnorodnym profilu (środowiska osiedlowe/wielokulturowe/zagrożone wykluczeniem etc.) każda forma sieciowania się jest potencjałem, który ma szansę zaprocentować przy kolejnych aktywnościach.

Wiele organizacji pozarządowych, dzięki strukturom, w jakich działają, ich neutralności i możliwości połączenia różnych interesów zróżnicowanych podmiotów pozytywnie wpływa na budowanie porozumienia między osobami/organizacjami/instytucjami o odmiennych poglądach czy interesach. Mają też możliwość uzupełniania oferty działań społecznych, animacyjnych, edukacyjnych czy kulturalnych, która nie ma szansy być realizowana w strukturach instytucjonalnych. Z perspektywy mojej codziennej działalności coraz więcej organizacji angażuje się w inicjatywy lokalne, co motywuje i napędza osiedlowe społeczności do włączania się w działania w swojej najbliższej okolicy, które mają wpływ na sposób jej funkcjonowania.

Anna Bieliz

Strefy Kultury Wrocław

 

  

Organizacje pozarządowe w Polsce mają pewien kłopot – często są przeźroczyste. Widzimy efekty ich działań, ale nie widzimy kto za nimi stoi. Jeżeli zapytać przeciętnego człowieka o organizacje pozarządowe, to wymieni pewnie kilka największych, odpowiedzialnych za wielkie, medialne kampanie.

Rzeczy mniejsze, które nie trafiają na pierwsze strony gazet, pozostają niezauważone.

W Polsce lubi się też narzekać – szczególnie na samych Polaków. Nie zauważamy jednak, że wśród nas chodzą ludzie, którzy z pasja i poświęceniem budują lepszą rzeczywistość. Dobre i pożyteczne rzeczy nie dzieją się same – zostały przez kogoś zrobione! To właśnie my, ludzie trzeciego sektora, prowadząc małe i duże organizacje pozarządowe robimy tą dobrą robotę.

Praca organizacji pozarządowych, to bardzo ważna działalność charytatywna, ale nie tylko. Organizacje realizują wiele działań publicznych, które władze państwowe czy samorządowe nigdy nie byłyby w stanie zrobić. To my prowadzimy domy kultury i animujemy społeczności lokalne, to my dbamy o zabytki i polską historię, my dbamy o środowisko naturalne. To jednak nie koniec: dbamy o jakość debaty publicznej, patrzymy władzy na ręce, prowadzimy badania społeczne. Z perspektywy przeciętnego Kowalskiego organizacje pozarządowe dbają, by mógł być on pełnoprawnym obywatelem – dbają o jego prawa i rozwój. Warto pamiętać, że „NGO’sy” to nie amatorzy, ale profesjonaliści w swoich dziedzinach. Są wśród nas eksperci, którzy znają się na rzeczy i którzy pracują dla dobra wspólnego.

Tadeusz Mincer

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich FEPS

 

 

 

Spotkania kongresowe są szalenie ważnym momentem spotkania całego środowiska i budowania wspólnej płaszczyzny współpracy, a także krytycznej wymiany myśli.

W trakcie spotkań tego rodzaju, mamy szansę, nie tylko się poznać, ale także wypracowywać wzmocnić swój głos.

To jednocześnie przestrzeń prezentacji działalności prowadzonej przez wrocławskie organizacje na rzecz mieszkańców Wrocławia. 

Organizacje pozarządowe to niezwykle ważny łącznik między nami - mieszkańcami, a administracją publiczną. Dają mieszkańcom możliwość wywierania wpływu, ale i czynnego uczestniczenia w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. To także sposób na to żeby zadbać o obecność osób wykluczonych w życiu publicznym, czy też - samodzielnie realizować działania na rzecz społeczności lokalnej. Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla osób doświadczających przemocy, dbanie o równe traktowanie osób LGBT+, edukacja patriotyczna, włączanie mieszkańców w konsultacje społeczne, organizacja ogólnokrajowej debaty na temat stanu szkolnictwa w Polsce... - to tylko kilka przykładów działań, które realizują organizacje pozarządowe. 

Maja Zabokrzycka

Infopunkt Nadodrze Łokietka 5

 

                                                                                                                                                                   

 

Spotkanie to jeden z elementów "slotowego DNA". Wiemy, jak ważna jest okazja, aby poznawać innych ludzi i rozmawiać o tym, co ważne i wspólne.

Ma to szczególny potencjał w gronie osób, które aktywnie działają dla dobra nas wszystkich - mieszkających we Wrocławiu i w okolicy. Mamy tak wiele różnych potrzeb, ale też możliwości - z ich połączenia mogą powstać zupełnie nowe rozwiązania!

Organizacje "pozarządowe" - czyli tworzone przez obywateli, oddolne, społeczne - są najbliżej ludzi z ich potrzebami, problemami, ale też marzeniami. Dzięki sile i mądrości grup, które je tworzą, mogą na te problemy odpowiadać regularnie, skutecznie, z niezbędną wrażliwością. Jednocześnie, co mocno akcentujemy w działaniach SLOTu, pozwalają się zaangażować i samemu stać się pomagającym, wspierającym. Dzięki współpracy z organizacjami można zyskać nie tylko doświadczenie czy nowe umiejętności, ale też poczucie wspólnoty i bycia potrzebnym. 

Aleksandra Zając

Slot Art Festival 2019

 

28 maja 2019 roku odbędzie się 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, to otwarte spotkanie.

DLACZEGO WARTO?

Kongres to:

  • międzysektorowe spotkanie dla tych, którzy potrzebują usłyszeć siebie nawzajem;
  • miejsce, gdzie można zaprezentować efektywne działania, które poprawiają jakość życia we Wrocławiu;
  • możliwość wymiany doświadczeń dla osób z różnych środowisk;
  • spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i administracji;
  • przyjazna przestrzeń umożliwiająca poznanie wrocławskich organizacji;
  • szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.

Na Kongres warto przyjść, bo spotkają się na nim wszyscy, którzy chcą zmieniać lub już zmieniają nasze miasto od strony społecznej.

Zapraszamy!

Znajdź nas na Facebooku!

ZAPISY do 20 maja

www.wro-ngo.pl