Wrocław przyjazny PIESZYM: Raport oraz poprawiony dokument

Pamiętasz konsultacje "Wrocławskich Standardów Kształtowania Przestrzeni Miejskich Przyjaznych Pieszym" z przełomu maja i czerwca? Dokument jest gotowy, jak i raport z konsultacji i opiniowania.

Zmian w porównaniu z konsultowanym projektem jest sporo, choć mogą nie rzucać się w oczy. Dokument na razie funkcjonuje jako poradnik, docelowo jednak, jak inne dokumenty o podobnym charakterze, będzie przyjęty zarządzeniem Prezydenta Wrocławia. Wtedy będzie obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji przetargów organizowanych przez jednostki miejskie.

- Podziękowania należą się dla autorów oraz wszystkich biorących udział w konsultacjach i opiniowaniu - mówi Tomasz Stefanicki, Oficer Pieszy w Biurze Zrównoważonej Mobilności - Uważam, że powstało bardzo dobre opracowanie.

Z dokumentem możesz przejrzeć poniżej lub go pobrać. Do pobrania jest także raport z konsultacji i opiniowania, którego autorem jest dr inż arch. Krzysztof Cebrat.

Bądź z nami!

Do pobrania