Wiosenny Inkubator Innowacji

Projekt ma przyczynić się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych sposobów wspierania osób mających trudność z odnalezieniem się na rynku pracy.

DOŁĄCZ DO GRONA INNOWATORÓW!
Stowarzyszenie  WIOSNA  w  partnerstwie z  Uniwersytetem  Jagiellońskim  poszukuje  innowatorów społecznych  gotowych  zmierzyć  się  wyzwaniami  rynku  pracy.  W  WIOSENNYM  INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i chęć do działania, bo o wsparcie doradcze oraz grant na
realizację innowacyjnego pomysłu zadba WIOSNA!
 
Projekt  WIOSENNY  INKUBATOR  INNOWACJI  został  przygotowany  z  myślą  o  osobach  najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli:

  • osobach powyżej 50 roku życia,  
  • młodych bez doświadczenia zawodowego,
  • osobach niepełnosprawnych.  

Celem projektu jest przetestowanie nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do wypracowania szybszych,  tańszych  i  bardziej  efektywnych  sposobów  wspierania  osób  mających  trudność  z odnalezieniem się na rynku pracy. Masz  świetny  pomysł,  ale  nie  wiesz  czy  sprawdzi  się  w  praktyce?  Ten  projekt  pozwoli Ci go przetestować!
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ INNOWATOREM SPOŁECZNYM?
Innowatorem  może  zostać  każdy,  zarówno  osoby  prywatne  (pracujący,  bezrobotni,  uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych,  nieformalnych  zrzeszeń)  oraz  podmioty  typu  stowarzyszenia,  przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy.   
 
JAKIE FORMY WSPARCIA CZEKAJĄ NA INNOWATORÓW?
Autorom najlepszych pomysłów przyznane zostaną granty w wysokości do 80 000 zł. Podczas realizacji projektu  otrzymają  również  dodatkowe  wsparcie  w  postaci  specjalistycznych  szkoleń,  doradztwa grupowego i indywidualnego czy pomocy wolontariuszy.
 
JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ NA INNOWACJĘ?
Wejdź  na  stronę  www i  zapoznaj  się  z  zasadami  udziału w projekcie. Następnie wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (rekrutacji trwa od 9 marca do 7 kwietnia 2018r.). Po przesłaniu wypełnionego formularza śledź wyniki naboru na stronie!
 
WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI
www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
Tel.: +48 785 501 436, +48 785 501 094
E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Do pobrania