wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Weź udział w konsultacjach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Ty decydujesz” na lata 2023-2022

Weź udział w konsultacjach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Ty decydujesz” na lata 2023-2022

Redakcja www.wroclaw.pl,

Konsultacje społeczne, na zdjęciu dokumenty i notatki rozłożone na stole. Zdjęcie ilustracyjne Przemysław Wronecki
Konsultacje społeczne, na zdjęciu dokumenty i notatki rozłożone na stole. Zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Ty decydujesz” na lata 2023-2026.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 sierpnia 2023 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 25 sierpnia 2023 r. godz. 14.00

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00

  • na adres email: sekretariat[at]mops.wroclaw.pl
  • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Ty decydujesz” na lata 2023-2026.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

W załączeniu projekt uchwały RMW wraz z uzasadnieniem. Informacja na temat konsultacji znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej

Podstawa prawna

  • Uchwała Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).
  • Zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl