WBO szczególne na tle innych miast

Porównanie czterech budżetów obywatelskich

Budżet Obywatelski we Wrocławiu nie jest oczywiście jedynym takim projektem w Polsce, ale w porównaniu z podobnymi działaniami największych wyróżniamy się kilkoma nowatorskimi i proobywatelskimi rozwiązaniami.

Porównując budżety obywatelskie Poznania, Łodzi, Warszawy i Wrocławia, warto zwrócić uwagę na to, że projekt w WBO może złożyć każdy, kto ma pomysł na zmianę miasta. – Nie liczy się tutaj ani wpis do rejestru wyborców, nie trzeba mieć stałego zameldowania we Wrocławiu. Projekt może złożyć jedna osoba – liczy się pomysł – mówi Bartłomiej Świerczewski z Biura Rady Miejskiej Wrocławia, który koordynuje WBO 2014. Tylko we Wrocławiu jest możliwość złożenia projektu za pomocą interaktywnego formularza. – Z takiego sposobu skorzystało w tym roku 4/5 wnioskodawców – dodaje Świerczewski.

Wyjątkowym sposobem kontaktu z projektodawcami – w czasie składania projektów – było stworzenie 22 centrów informacyjnych. – Zostały one stworzone głównie w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, każdy mógł tam zaczerpnąć informacji na temat WBO – mówi Bartłomiej Świerczewski. Takie rozwiązanie wydaje się wartym kontynuacji w latach kolejnych. Biorące udział w WBO filie MBP dysponują nie tylko przestrzenią do spotkań, ale i zapleczem informatycznym, co może być przydatne dla mieszkańców – dodaje Świerczewski

Najwięcej nowatorskich pomysłów Wrocław wprowadził podczas weryfikacji projektów jak i działań po jej zakończeniu. – Każdy lider projektu – bez względu na ocenę – otrzymał od nas informację o wyniku weryfikacji a w przypadku oceny pozytywnej z uwagami lub negatywnej, zaprosiliśmy go na jedno ze spotkań, w trakcie których je omawiamy. Na tych spotkaniach są także obecne osoby z jednostek weryfikujących pomysły – podkreśla Bartłomiej Świerczewski. Ale na tym konsultacje się nie skończą. – Już po głosowaniu, liderzy których projekty będą zrealizowane, zostaną zaproszeni na spotkania z jednostkami realizującymi. Na nich zostaną ustalone szczegóły dotyczące wykonania poszczególnych projektów. Wrocław jako jedyne duże miasto wprowadził takie rozwiązanie już w pilotażu WBO2013 i chcemy utrzymać taka praktykę – dodaje.

Wśród różnic jakimi wyróżnia się WBO na tle takich projektów innych miast jest najdłuższy – bo 15 dniowy – czas głosowania oraz brak podziału na projekty ogólnomiejskie i lokalne. – Projekty zgłoszone do WBO 2014 zostały podzielone według trzech progów kwotowych, co zapewnia realizację zarówno dużych jak i małych projektów – tłumaczy Świerczewski.