Zakończył się nabór projektów w WBO 2021

W tym roku wrocławianie zgłosili do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 367 projektów: 227 osiedlowych (do 750 tys. zł każdy) i 140 ponadosiedlowych (do 2 mln zł każdy). Teraz rozpoczyna się I etap oceny tych projektów przez urzędników, w trakcie którego odbędą się konsultacje z liderami projektów.

Zdecydowana większość wniosków, bo aż 363, wpłynęła elektronicznie. W formie tradycyjnych wydruków liderzy projektów złożyli tylko 4 wnioski. Ich liczba może jeszcze wzrosnąć, jeżeli poczta dostarczy w najbliższych dniach kolejne wysłane w terminie dokumenty.

Projekty zgłoszone do WBO 2021 według kategorii

Najliczniej reprezentowanymi kategoriami projektów są zieleń i rekreacja (112 projektów) oraz projekty piesze i rowerowe (77).

Najwięcej inicjatyw na Muchoborze Małym

W tym roku największą liczbę projektów – aż 26, zgłoszono na osiedlu Muchobór Mały.

Projekty zgłoszone do WBO 2021 na poszczególnych osiedlach

Dużą liczbą inicjatyw mogą pochwalić się także osiedla Leśnica (24), Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (20), Przedmieście Oławskie (19), Psie Pole-Zawidawie (19), Stare Miasto (19), Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice (18), Karłowice-Różanka (16), Nadodrze (16), Krzyki-Partynice (15), Ołbin (13), Księże (10) i Tarnogaj (10).

Koszt wszystkich zgłoszonych projektów (wg szacunków zgłaszających) to dokładnie 307 297 146 zł.

Rozpoczął się I etap oceny zgłoszonych projektów

Pamiętajcie, że tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje z liderami. W tym czasie będziecie mieć możliwość wprowadzenia zmian do zgłoszonych przez siebie wniosków.

Wstępna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana 23 sierpnia. Jeżeli nie znajdziecie na niej swoich pomysłów, będziecie mieli dwa tygodnie na złożenie odwołania. Ostateczna lista zostanie podana we wrześniu.

Głosowanie rusza 24 września.

Przeczytaj również: 557 nowych projektów partycypacyjnych w ramach WBO i Mikrograntów