WBO 2018. Nabór projektów zakończony

Dziękujemy za wszystkie złożone pomysły. Jest ich 645. Teraz nadchodzi czas na weryfikację, szacowanie kosztów i konsultacje z liderami.

Nabór projektów WBO 2018

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty. Można je było składać przez ponad miesiąc, od 2 stycznia do 18 lutego 2018. Łącznie zgłoszono 645 pomysłów na nowe inwestycje. Czekamy czeka jeszcze na projekty, które mogą nadejść pocztą.

W tym roku nowością była możliwość zgłoszenia projektów w ramach WBO na zabytki – pilotażowego programu odnowy lub odtworzenia obiektów dawnych na terenie Wrocławia.

Dokładne statystyki, czyli podział projektów na ogólnomiejskie, rejonowe, „zabytkowe” podamy w najbliższych dniach.

Co teraz?

Dużo pracy w ramach merytorycznych jednostek Urzędu Miejskiego. Zakwalifikowanie projektów do kategorii. Weryfikacja pod względem prawnym i zgodności z zasadami WBO. Analiza kosztów. Wreszcie konsultacje z liderami i czas na ewentualne poprawki. Wszystko po to, aby przygotować listę pomysłów, która zostanie poddana publicznemu, jesiennemu głosowaniu. Warto dodać, że liderzy i mieszkańcy są informowani o postępach procedury na bieżąco, mają na nią wpływ i mogę brać w niej aktywny udział.

Zobacz zgłoszone projekty