WBO 2017– wyniki głosowania

Sprawdź, który projekt będzie realizowany

W tym roku w WBO oddano 97 043 głosów. Głosów ważnych było 88 729, nieważnych – 8314. Łączne zrealizowane zostaną 64 projekty: 5 ogólnomiejskich oraz 59 rejonowych.

Górą zieleń i rekreacja

Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj jest zadowolny z wyników tegorocznego głosowania: – Cieszy niezmiernie ta prawie stutysięczna frekwencja „w walce” o swoje projekty, których było na początku bardzo dużo – ponad 750. Co prawda to „prawie 100 tys.” nie jest najlepszym wynikiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to Wrocław jet tu zdecydowanym liderem. Wyprzedza nas – ze 117 tys. – Warszawa, ale w niej mieszka prawie trzykrotnie więcej osób niż w naszym mieście. Dlatego tak doceniamy zaangażowanie wrocławian w sprawy miasta i swojego najbliższego otoczenia – podreślił wiceprezydent Bluj podczas briefingu w piątek, 13 października, czyli w dniu podania oficjalnej informacji o zwycięskich projektach WBO 2017.

W tym roku zieleń i rekreacja zabrały ok. 40% budżetu WBO: – Więc widzimy, co jest dzisiaj istotne dla mieszkańców – podkreślił wiceprezydent Bluj. – Idziemy w stronę aktywnego spędzania czasu – ćwiczenia w plenerze, spacer, rower itp. To bardzo pozytywny wizerunek wrocławianina, który dba o zdrowie – dodał i szczególne słowa uznania skierował zwłaszcza do liderów poszczególnych projektów – za ich determinację w dążeniu do celu i konsekwentne, a w wielu przypadkach, zwieńczone sukcesem „lobbowanie” na rzecz lokalnych społeczności.   

Od lewej: Bartłomiej Świerczewski – dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej UM, Maciej Bluj – wiceprezydent Wrocławia i Katarzyna Szymczak-Pomianowska – wicedyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej omówili wyniki tegorocznego WBO, fot. mawi

Wolimy głosować w internecie

– Odnotowaliśmy więcej głosów oddanych elektronicznie – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UM. – Niewielki był natomiast spadek liczby głosów, oddanych „papierowo”, mimo że w tym roku było więcej punktów, gdzie można było głosować właśnie w taki sposób. Daliśmy radom osiedli możliwość organizowania takich punktów „wyborczych” w swoich siedzibach. Ale liczba głosów tam zebranych nie była duża. Dlatego uważamy, że jest to pole do współpracy na rok kolejny. Zwłaszcza po kongresie rad osiedli, gdzie przedstawiliśmy możliwość korzystania z narzędzia WBO. Cieszy natomiast mniej głosów oddanych nieprawidłowo, porównując to z rokiem ubiegłym – podkreśla dyrektor Szymczak-Pomianowska.  

Oprócz zieleni, rekreacji i sportu, na które w projektach WBO postawili wrocławianie, znalazły się oczywiście także inicjatywy pieszo-rowerowe. – One wszystkie „zgarniają” tak naprawdę ponad 80% zarówno ilościowo, jak i wartościowo liczby wszystkich projektów WBO – wymienia Katarzyna Szymczak-Pomianowska i potwierdza, że są wśród nich takie, które stanowią kontynuację projektów składanych w latach ubiegłych. – Liderzy i mieszkańcy doskonale rozumieją tę ideę etapowania projektów, a my staramy się, żeby każdy z tych etapów stanowił jakąś zamkniętą całość. Nie dopuszczamy do sytuacji, by zrealizowana została tylko dokumentacja techniczna, bo to nie jest coś, z czego mogą efektywnie korzystać mieszkańcy. Każdy etap jest swego rodzaju zamkniętą całością, a w kolejnych latach można wnioskować o kolejne urządzenia czy funkcje – wyjaśnia dyrektor Szymczak-Pomianowska. 

Napis WRO na bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich jest jednym ze zrealizowanych projektów WBO, fot. mawi

Mały bilans i większe zmiany

Budżet obywatelski we Wrocławiu ma już pięć lat. – Dużo rzeczy w międzyczasie się zdarzyło – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UM. – Sporo spraw dzieje się także na bieżąco. Jesteśmy po kongresie rad osiedli, wiemy o tym, że budżety inwestycyjne osiedli będą się zmieniały. WBO również do tego będzie musiał się przystosować. Dlatego rok 2018 przeznaczamy na dyskusję o tym, jak budżet obywatelski w naszym mieście powinien się zmienić – informuje dyrektor Świerczewski. Dodaje również, że taka dyskusja rozpocznie się jeszcze w tym roku. 

– To, co jest bardzo ważne i wynika z bieżących analiz w związku z WBO, zwracają też na to uwagę mieszkańcy, to przesunięcie całego WBO w taki sposób, żeby głosowanie mogło odbywać się jeszcze latem, przed wakacjami. To powinno wpłynąć na większe zaangażowanie wrocławian choćby w głosowanie – podkreśla Bartłomiej Świerczewski i dodaje, że nie jest to oczywiście jedyna zmiana w zasadach WBO, jaka powinna się dokonać, zapowiadając także skupienie uwagi m.in. na rejonach funkcjonowania budżetu obywatelskiego.

Sprawdź listę projektów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Przez internet oddano 55 028, w wersji papierowej - 33 701. Elektronicznie najwięcej osób zagłosowało ostatniego dnia – 2 października było to ponad 10 tys. osób.

Większość głosujących to kobiety.

Sprawdź szczegółowe statystyki głosowania WBO 2017.