wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

19°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 05:35

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Uwaga NGO: nic o was bez was. Zgłaszajcie kandydatów do komisji!

Nabór trwa do 15 października do godz. 15.00 i prowadzi go Wydział Partycypacji Społecznej. W oparciu o nadesłane zgłoszenia powstanie baza danych potencjalnych członków komisji, którzy będą powoływani do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Otwarte konkursy ofert są ważne dla setek wrocławskich NGO-sów

Każdego roku Wrocław podpisuje kilkaset umów z organizacjami pozarządowymi. NGO-sy realizują dla miasta szereg zadań publicznych. Od tych wspierających system opieki społecznej, przez wydarzenia kulturalne, po projekty edukacyjne, czy związane z ochroną zdrowia bądź środowiska.

Otwarte konkursy ofert to także wymierne pieniądze. Tylko w 2021 roku na realizację Programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi przeznaczono ponad 126 mln złotych.

– Transparentność konkursów jest niesłychanie ważna. Kluczowe jest dla niej, aby w komisjach konkursowych znaleźli się przedstawiciele trzeciego sektora. Bardzo potrzebujemy również merytorycznego spojrzenia ze strony organizacji pozarządowych. To one – pracując z ludźmi i w terenie, są często w stanie właściwie oceniać projekty i działania społeczne – mówi Anna Kieler z Wydziału Partycypacji Społecznej.

Kto może zostać członkiem komisji konkursowej?

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

Zgłoś kandydatów do komisji konkursowych

Kandydatury możecie zgłaszać w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro, lub przesyłając skan dokumentów na adres [email protected]. Wzory formularzy oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie ogłoszenia o naborze.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl