wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

25°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 18:40

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Uwaga NGO: kancelaria premiera szuka członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Trwa nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII kadencji. Ogłoszenie w tej sprawie opublikowane zostało w rządowym serwisie gov.pl. Kandydatury zgłaszać można do 31 lipca 2024 roku.

Ogłoszenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków lub porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
 • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Zgłoszenia należy składać do 31 lipca 2024 roku – decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane).

Można je przesłać:

 • w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym wraz z poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem elektronicznym oraz oświadczeniem kandydata z elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: sekretariat.rdpp[at]kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór na członka RDPP VIII kadencji”,
 • lub pocztą tradycyjną w wersji papierowej (oryginały dokumentów) na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Nabór na członka RDPP VIII kadencji”,
 • lub bezpośrednio w Biurze Podawczym (w godzinach 8:15 -16:15) przy al. J. Ch. Szucha 14 Warszawa - z dopiskiem na kopercie: „Nabór na członka RDPP VIII kadencji”.

W przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie) i równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie przez pocztę tradycyjną.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdziecie na stronie gov.pl.

Źródło: materiały organizatorów

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl