Misja

Wrocław miastem pięknym, mądrym, zasobnym – miastem, które jednoczy i inspiruje. To główne wartości naszego miasta. Aktualne tak samo dziś, jak i za 50 czy 100 lat. Misja jest ponadczasowa. Powinny z niej wynikać kolejne strategie miasta. Skąd taka misja? W badaniu z 2016 r. poprosiliśmy wrocławian o głosowanie na pięć.

28,1%

Jeden z pięciu wiodących ośrodków nauki i kultury w Europie Środkowej

Z Uniwersytetem Wrocławskim jako jedną z najlepszych uczelni w tej części kontynentu, z przynajmniej jednym czasopismem publicystycznym o randze przynajmniej krajowej, z przynajmniej jedną instytucją kultury lub festiwalem o randze światowej, z jasno wytyczonym celem, że w ciągu np. ćwierć wieku chcemy mieć Nobla z literatury lub Oscara.

26,5%

Najlepsze i najpiękniejsze w Europie miasto-ogród

Zatopione w zieleni samorządne osiedla; główna gospodarcza specjalizacja to produkcja i usługi związane z zielenią, kwiatami, miejskim rolnictwem, przetwórstwem żywności, upiększaniem przestrzeni itp.; prężny klaster żywnościowy; ogromna rola uczelni i kierunków zajmujących się przyrodą, żywnością, biotechnologią, krajobrazem, przestrzenią, pięknem – 26,5 proc.

23,8%

Dolina Krzemowa Europy Środkowej

Miasto zapleczem programistycznym i koncepcyjnym dla publicznych e-usług, z prototypowymi wdrożeniami w samym Wrocławiu. Opcjonalnie: także zaplecze badawczo-rozwojowe zaawansowanego technologicznie przemysłu obronnego – 23,8 proc.

15,0 % 

Miasto spotkań

Stawiające na duże imprezy i potencjały zewnętrzne poprzez ściąganie turystów i dużych inwestorów – 15 proc.

Jej drugą część złożyliśmy z dwóch określeń:

  • Miasto, które jednoczy. To nawiązanie do dotychczasowej misji miasta – cytatu z Jana Pawła II: „Wrocław miastem spotkania – miastem, które jednoczy”. Była głównym przesłaniem dwóch pierwszych strategii Wrocławia (z 1998 i 2006 r.).
  • Miasto, które inspiruje. Bo nie chcemy zamykać się w sobie. Dzieła sztuki, innowacje technologiczne, nowe pomysły na zazielenianie miasta i na zarządzanie nim wspólnie z mieszkańcami – to wszystko chcemy tworzyć i wdrażać nie tylko sami dla siebie, we Wrocławiu. To także propozycje dla innych miast. Chcemy oddziaływać na otaczający nas świat!

Dlaczego proponujemy zmianę misji miasta? Nie dlatego, że dotychczasowa zużyła się. Przeciwnie: zrealizowaliśmy ją. Od lat promujemy Wrocław jako „miasto spotkań”. Efekt? Rosnąca fala turystów, wzrost liczby konferencji i imprez, napływ nowych, kreatywnych, ciężko pracujących mieszkańców, którzy przybywają do nas głównie ze wschodu – to nowi wrocławianie, bardzo chcielibyśmy, by zostali! Czas pójść jeszcze dalej. Wspólnie wykrzesać nową energię. Postawić sobie nowe cele – nie wyrzekając się dotychczasowych.

Czy misja nie jest zbyt złożona?

Owszem, jest. Bo taki jest Wrocław: wielowątkowy i eklektyczny. Decentralizujmy potencjały miasta. Twórzmy koalicje chętnych na rzecz projektów z różnych dziedzin. 

Misja jest o naszych marzeniach. Mierzymy wysoko!

Elementy misji