wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:10

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Strategia rozwoju współpracy Wrocławia z NGO na lata 2018-2022

Zamysł stworzenia dokumentu oraz jego treść została poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Fundację na rzecz Studiów Europejskich.

W dniu 15 lutego 2018r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła  uchwałę "Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022"Ze względu na kończący się w 2017 r. Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  i zintensyfikowanie debaty społecznej o współpracy między miastem a III sektorem zaistniała potrzeba opracowania wizji jej rozwoju, która wykraczałaby poza sztywne ramy ustawowych dokumentów.   Odpowiedzią  na tę potrzebę jest kierunek wyznaczony przez Strategię Wrocław 2030, która rekomenduje:

„Wzmacniajmy dotychczasowe oraz wdrażajmy i rozwijajmy nowe narzędzia współpracy administracji  samorządowej z organizacjami pozarządowymi” . Pomysł na powstanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 został wypracowany podczas  spotkań nieformalnej i otwartej koalicji przedstawicieli urzędu miejskiego i organizacji pozarządowych pod koniec 2016 r.

W zamyśle Strategia ma być „konstytucją” wrocławskiego modelu współpracy, obowiązującego zarówno miasto Wrocław, jak i organizacje pozarządowe.

„Konstytucją” skrojoną na naszą wrocławską miarę, wprowadzającą nowatorskie i skuteczne rozwiązania wraz ze standardami oraz wyznaczającą kierunki wspólnych  działań w obszarze współpracy. Kooperacja I i III sektora wzmacnia społeczeństwo obywatelskie i jest podstawą lokalnej demokracji. Miastu i organizacjom pozarządowym przyświeca ten sam cel, czyli dobrostan mieszkańców i wzmacnianie Wrocławia jako „mądrego, pięknego, zasobnego i inspirującego  miejsca spotkań”.

Zapraszamy do lektury!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl