Ruszają nowe studia: Zarządzanie miastem

Uniwersytet Ekonomiczny otwiera nowy kierunek - interdyscyplinarne, podyplomowe studia Zarządzanie Miastem. Patronat nad projektem objęła Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Roczne studia z zakresu Zarządzania Miastem prowadzone będą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznych we Wrocławiu. Inicjatorami powołania nowego kierunku są naukowcy specjalizujący w badaniu procesów i zjawisk obejmujących funkcjonowanie miast.

Prof. Stanisław Korenik i prof. Małgorzata Pięta-Kanurska pracowali m.in. w zespole ds. opracowania Strategii Wrocław 2030 oraz Foresightu Społecznego Wrocławia 2036/2056.

- Od kilkunastu lat zajmujemy się problematyką rozwoju miast, podnoszenia ich innowacyjności i znajdywania dróg do sukcesu jego użytkowników: mieszkańców, przedsiębiorców, studentów wchodzących na rynek pracy - mówi prof. Małgorzata Pięta-Kanurska. - Poszukujemy odpowiedzi na palące problemy miejskie, na przykład Co sprawia, że miasta odnoszą sukces gospodarczy? Jakie sektory gospodarki miasta przynoszą najbardziej nowoczesne i najlepiej płatne miejsca pracy?

Idei powołania nowych studiów przyklasnął prof. Tomasz Arciszewski, wykładowca amerykańskiego George Mason University, specjalizujący się w inżynierii wynalazczości i kreatywności. - Zarządzanie miastem jest złożonym procesem, w którym można wyróżnić dwa szczególnie ważne procesy. Pierwszy, zarządzanie bieżącymi operacjami służb miejskich, a drogi - prognozowanie i kierowanie rozwojem miasta - mówi znakomity uczony. - Pierwszy proces jest głownie o charakterze ilościowym i oznacza stosowanie złożonych procesów optymalizacji numerycznej w zastosowaniach do procesów działania służb miejskich.

Drugi proces, strategicznie niesłychanie ważny, jest o charakterze głownie jakościowym i kreatywnym. To on decyduje o przyszłości miasta - dodaje światowej sławy naukowiec. - Ten proces wymaga wykorzystywania różnych metod prognozowania oraz planowania dróg rozwoju miasta.  W tym przypadku ważna jest znajomość Inżynierii Wynalazczości, a szczególnie Teorii Rozwoju Systemów Inżynierskich. Program naszych studiów obejmuje także wiedzę z obu tych procesów.

Jakie są wyzwania dla mieszkańców, przedsiębiorców, a także dla zarządzających miastem? Co przynosi rewitalizacja? Jak funkcjonuje transport miejski w metropoliach o najwyższej jakości życia, np.: w Kopenhadze czy Wiedniu? Tych pytań jest dużo więcej.

Pomysłodawcy nowego kierunku zaznaczają, że pracownicy administracji miejskiej mają szansę rozszerzenia swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania miast oraz nauczenia się aktywnego i nowatorskiego rozwiązywania problemów miejskich.

Ale Program skierowany jest do tych wszystkich osób, które chcą zrozumieć miasto, aktywnie w nim działać i rzeczywiście zmieniać swoje otocznie.

W planie studiów są wykłady, zajęcia, warsztaty dotyczące m.in. budowania strategii rozwoju miasta, miejskiego systemu e-administracji, modeli partycypacji społecznej, zarządzania finansami miasta.

Społecznicy i przedsiębiorcy z doświadczeniem

Prof. Małgorzata Pięta-Kanurska: - Potrzebujemy dobrze wykształconych ludzi, rozumiejących procesy kształtujące miasto, potrafiących podejmować innowacyjne i kreatywne decyzje. W tym sensie są to studia dla społeczników, liderów ruchów miejskich. Wiedza i zrozumienie zasad funkcjonowania miasta przyczynia się do budowy kapitału lokalnego, do jego aktywności i partycypacji w kształtowaniu przyszłości swojego miasta.

Prof. Pięta-Kanurska akcentuje, że to także miejsce spotkania ludzi z wielu środowisk, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, budowania relacji. Planuje się, że zajęcia dotyczące wybranych tematów np.: klastry, poprowadzą biznesmeni-praktycy.

Programowi Podyplomowego Zarządzania Miastem na Uniwersytecie Ekonomiczny patronuje Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. To instytucja, która od ponad 10 lat wspiera władze Wrocławia w pozyskiwaniu inwestorów.

- Angażujemy się także w działania, które mają wpływ na rozwój sposobów komunikacji z mieszkańcami. Wspieramy akcje i wydarzenia, mające na celu włączenie wrocławian w proces decydowania o tym, jak ma funkcjonować ich miasto. Promujemy projekty smart city, doceniamy kreatywność mieszkańców Wrocławia, pomagamy w rozwoju wrocławskich start-upów - mówi Ewa Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

-  Wszystkie tego typu aktywności ARAW: od projektów makro i współpracę ze światowej klasy markami, które budują we Wrocławiu swoje centrale, po inicjatywy o mniejszym rozmachu, mają duży wpływ na poprawę jakości życia wrocławian - dodaje prezes ARAW, i podkreśla: - Takim przedsięwzięciem jest także Program Podyplomowego Zarządzania Miastem, które objęliśmy patronatem. Nasze doświadczenia pokazują, że zarządzanie nowoczesnym miastem to wyzwanie, które wymaga wiedzy z różnych dziedzin. Wierzymy, że taką wiedzę zapewni ten kierunek studiów.