Ruszają konsultacje w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)

Wrocław Rozmawia

GPR, czyli Gminny Program Rewitalizacji, to strategiczny dokument, który pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji. Opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

To już drugie w tym roku konsultacje społeczne poświęcone rewitalizacji. Wiosną 2021 konsultowany był projekt uchwały, w której określono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji we Wrocławiu. Zgodnie z przyjętym wówczas dokumentem, GPR obejmie osiem osiedli: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie.

Teraz nadeszła pora, aby poznać opinie mieszkańców na temat tego, jakie działania, ich zdaniem, mogą być w takiej strategii uwzględnione.

Konsultacje GPR – co, gdzie, kiedy i jak

W ramach konsultacji 27 października (środa) odbędzie się spotkanie otwierające. Zaplanowano także trzy narady konsultacyjne:

  • 3 listopada (środa), na temat zieleni i środowiska,
  • 9 listopada (wtorek) na temat infrastruktury,
  • 18 listopada (czwartek) na temat działań społecznych.

Wszystkie spotkania i narady, w związku z pandemią, poprzedzone są zapisami. W razie wprowadzenia ograniczeń odbędą się one on-line.

Jak zgłosić propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego?

Propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego może zgłosić każdy, kto ma pomysł na to, w jaki sposób przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom na wymienionych wyżej osiedlachMapę obszaru, którego dotyczy Gminny Program Rewitalizacji, możecie pobrać w dużej rozdzielczości stąd.

Podczas tych konsultacji społecznych szczególnie istotne będzie zebranie pomysłów, które zdaniem mieszkańców/mieszkanek warto realizować.

Organizatorzy proszą przede wszystkim o:

  • zgłoszenie pomysłów do narad konsultacyjnych przy zapisie na naradę,
  • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie konsultacji od 27 października. Za jego pomocą będzie można zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne, które chciałby realizować podmiot zgłaszający (np. wspólnoty mieszkaniowe w celu przeprowadzenia remontów kamienic lub organizacje pozarządowe np. na działania społeczne) przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. innych niż gminne, np. z Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełnienia i składania formularza, będą dostępne na stronie konsultacji. 

Konsultacje trwają do 31 grudnia 2021 r. (piątek). Więcej informacji znajdziecie na stronie konsultacji Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?