Po konsultacjach strategii polityki społecznej 2030

Przedstawiamy raport.

O konsultacjach

Od 20 lutego do 12 marca 2018 przeprowadzone zostały konsultacje społeczne strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia przygotowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem konsultacji było zaprezentowanie projektu dokumentu oraz włączenie zainteresowanych mieszkańców Wrocławia w debatę nad sposobem realizacji polityki rozwiązywania problemów społecznych we Wrocławiu.

Raport i uchwała

Zgłoszone uwagi zadecydowały o zmianach, które wprowadzono w finalnej wersji Strategii. Miały one charakter zarówno korekty redaktorskiej, jak i merytorycznej. Zaktualizowano niektóre dane liczbowe. Zmiany redakcyjne dotyczyły głównie sformułowań upraszczających odbiór dokumentu. Rozszerzono opis potrzeby wprowadzenia Strategii. Dodano opisy badań, analizowanych źródeł. Zamieniono słowa i określenia, które swym wydźwiękiem mogłyby godzić w pozytywne zrozumienie wyrażonej myśli.

Zmiany merytoryczne dotyczyły kilku rozdziałów oraz wstępnych zapisów o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Opis tej współpracy jest jedynie zaczątkiem do dialogu pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi. Strategia 2018–2030 zakłada elastyczne podejście do rozwiązywania problemów – czyli dialog między zainteresowanymi stronami.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Wrocławia na lata 2018–2030 już wkrótce ma szansę wejść w życie jako akt prawa miejscowego. W maju 2018 został przygotowany projekt odpowiedniej uchwały, który planuje się poddać pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej Wrocławia do końca wakacji.

Więcej informacji, zebrane uwagi oraz odniesienia w raporcie z konsultacji

 

Do pobrania