Protokoły z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych Prezydenta Wrocławia

Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana Wrocławską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Wrocławia.

Do zakresu działania rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Protokoły z posiedzeń rady w załącznikach

Do pobrania