wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Wyniki konsultacji w sprawie lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu”

Redakcja www.wroclaw.pl,
pixabay

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu”.

Konsultacje prowadzone były w dniach: od 11 lutego 2022 r.
do 25 lutego 2022 r.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wrocławia oraz przedstawiona Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można było przesłać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. na adres:

Podsumowanie konsultacji:

Do dnia 25 lutego 2022 r. na wskazane powyżej adresy nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów
we Wrocławiu”.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą nr 1/22022022
z dnia 22.02.2022 roku pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu” z rekomendacją uwzględnienia poniższej zmiany:

„Jest:

V.2. Realizatorami Programu mogą być również organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty działające na rzecz seniorów.

Proponowana zmiana:

V.2. Realizatorami Programu mogą być również organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).”

Stanowisko:

Rekomendacja nie została uwzględniona – dotychczasowy zapis jest szerszy i daje możliwości realizacji Programu większej grupie podmiotów (np. przedsiębiorcom) działającym na rzecz seniorów, w tym podmiotom wskazanym w propozycji Rady.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl