wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 05:55

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Pracujemy nad nowym ustrojem rad osiedli we Wrocławiu

Pracujemy nad nowym ustrojem rad osiedli we Wrocławiu

Prezydent już wkrótce powoła specjalny, międzysektorowy zespół, który zajmie się tą sprawą. Do pracy w nim, zgłosiło się 18 kandydatów - radnych osiedlowych.

Dyskusja o osiedlach

Lata 2015-2018 były okresem szerokiej dyskusji nad przyszłością i ustrojem samorządowych jednostek pomocniczych Wrocławia. Prowadzona była ona przy udziale mieszkańców, radnych, aktywistów i zaproszonych ekspertów. W jej wyniku powstały m.in. ważne opracowania jak Strategia Wrocławia 2030 czy „Analiza Funkcjonalna Osiedli”.

Z drugiej strony prowadzono szerokie konsultacje społeczne Wrocław Rozmawia o Osiedlach  zakończone „Nową Konstytucją Osiedli - Raportem zawierającym rekomendacje zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego”. Wszystkie te materiały zostały upublicznione na stronach Wrocław Rozmawia.

Czas na finał

Obecnie czas na kolejny, najważniejszy etap naszej wspólnej pracy. Zespół roboczy, który już wkrótce zostanie powołany przez Prezydenta Wrocławia składał się będzie z 11 osób:

 • dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,
 • trzech przedstawicieli UM Wrocławia
 • sześciu reprezentantów środowiska osiedlowego.

Do jego zadań, należeć będzie w szczególności:

 • przygotowanie (i przedłożenia Radzie Miejskiej) aktów prawnych, które mają zmienić ustrój i funkcjonowanie wrocławskich osiedli (statuty samorządowych jednostek pomocniczych),
 • opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o wydatkowaniu pieniędzy na realizację inwestycji osiedlowych. Na podstawie tych zasad powstanie następca projektu PIRO czyli Programu Inicjatyw Rad Osiedli (roboczo nazywane PIRO 2.0). 

Zespół funkcjonował będzie przy Wydziale Partycypacji Społecznej. Będzie miał wsparcie ekspertów, a pracował w trybie ok. dwóch kilkugodzinnych spotkań roboczych miesięcznie. Praca w zespole będzie pracą społeczną, za którą jego członkowie nie będą otrzymywali wynagrodzenia.  Dokładny harmonogram prac zespołu zostanie ustalony na jego pierwszym spotkaniu. Zakończenie prac Zespołu planowane jest na koniec 2019 r., kiedy to opracowane zostaną projekty stosownych dokumentów.

Wybory przedstawicieli osiedli

Naturalnie sprawą oczywistą w tych działaniach jest obecność i aktywność wrocławskich radnych osiedlowych.

Na zaproszenie dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia Bartłomieja Świerczewskiego, chęć do udziału w pracach zespołu, zadeklarowało 18 radnych.

 

Reforma ustroju rad osiedli.

Kandydaci – przedstawiciele wrocławskich rad osiedli do zespołu roboczego.

Wybory 4 marca 2019 r. – Barbara, ul. Świdnicka 8B, Wrocław

1.        

Halina Bielecka – Gołka

RO Stare Miasto

2.        

Wojciech Świderski

RO Wojszyce

3.        

Michał A.  Piegzik

RO Gądów – Popowice Płd.

4.        

Jan Solarek

RO Psie Pole – Zawidawie

5.        

Tadeusz Mincer

RO Psie Pole – Zawidawie

6.        

Wojciech Jakubik

RO Pawłowice

7.        

Krzysztof Zalewski

RO Zacisze – Zalesie – Szczytniki

8.        

Grzegorz Maślanka

RO Karłowice – Rożanka

9.        

Stanisław Grocholski

RO Kuźniki

10.    

Maciej Skórzyński

RO Muchobór Mały

11.    

Michał Kwiatkowski

RO Powstańców Śląskich

12.    

Artur Błaszkiewicz

RO Osobowice – Rędzin

13.    

Sławomir Czerwiński

RO Maślice

14.    

Agnieszka Imiela – Sikora

RO Przedmieście Oławskie

15.    

Barbara Choinka

RO Księże

16.    

Stanisław Rogala

RO Borek

17.    

Mariusz Put

RO  Przedmieście Świdnickie

18.    

Joanna Nawrot

RO  Osobowice – Rędzin

Celem powołania zespołu, niezbędne jest demokratyczne wyłonienie 6 reprezentantów wrocławskich samorządów osiedlowych.Według zaproponowanego porządku, procedura będzie wyglądało następująco:

 • przeprowadzone zostaną wybory, które odbędą się w dniu 4 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Barbara: infopunkt / kawiarnia / kultura ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław
 • Czynne prawo wyborcze mają delegaci poszczególnych Rad Osiedli. Każda Rada Osiedla może delegować jedną osobę: Przewodniczącego Zarządu lub innego Radnego.
 • Każdy przedstawiciel Osiedla (dotyczy to także Przewodniczących Zarządu), aby otrzymać kartę do głosowania, będzie musiał okazać oryginał uchwały Zarządu danego Osiedla potwierdzający, że jest on osobą delegowaną przez Zarząd Osiedla do udziału w wyborach
 • Każdy z delegatów Rad Osiedli na otrzymanej karcie do głosowania będzie mógł oznaczyć maksymalnie 6 kandydatów z przedstawionej listy, o której mowa w pkt. 4 niniejszego pisma, a następnie winien wrzucić kartę do urny.
 • Zliczenia głosów dokona komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • W skład zespołu Prezydent powoła 6 osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
 • W wypadku, gdyby więcej niż jedna osoba uzyskała taką samą ilość głosów, o wyborze osoby zdecyduje losowanie, przeprowadzone przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, w dniu głosowania.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału wyborach oraz poinformowanie osób zainteresowanych.

Protokół do pobrania poniżej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl