wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 10:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Pozarządowy Punkt Dialogu na 6. Kongresie Wrocławskich NGO
Budynek Czasoprzestrzeni przy ulicy Tramwajowej, gdzie 14.06.2023 odbędzie się 6. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Zdjęcie ilustracyjne Tomasz Hołod - www.wroclaw.pl
Budynek Czasoprzestrzeni przy ulicy Tramwajowej, gdzie 14.06.2023 odbędzie się 6. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Zdjęcie ilustracyjne

14 czerwca 2023 roku, w ramach 6. edycji Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poprowadzi Pozarządowy Punkt Dialogu „POZNAJMY SIĘ! PRZESTRZEŃ DLA DIALOGU POLSKO-UKRAIŃSKIEGO”. Działanie kierowane jest do nowych mieszkanek i mieszkańców Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych od lutego 2022 roku zaangażowana jest (wspólnie z kilkudziesięcioma organizacjami z regionu) w działania wspierające migrantki i migrantów (m.in. organizacja pomocy na Dworcu PKP zlecona przez KPRM RP, zajęcia animacyjne, edukacyjne, językowe i międzykulturowe w ramach działania zleconego przez UNICEF i Gminę Wrocław).

Od wielu miesięcy współpracujemy ściśle z osobami z Ukrainy, które w ankietach ewaluacyjnych podsumowujących poszczególne działania Federacji, zgłaszali potrzeby, które są dla nich najistotniejsze po pierwszych miesiącach pobytu w Polsce. Ankietowani przyznali, że po pierwszej „fali” pomocy  i wsparcia ciągle brakuje im skutecznie integrujących działań i tłumaczeń materiałów, informacji, instrukcji, etc. Często czują się wykluczeni i niezrozumiani z powodu braku lub niedostatecznej znajomości języka polskiego, a przez to wolne dostosowywanie się do realiów życia  w nowym miejscu.

Pozarządowy Punkt Dialogu „POZNAJMY SIĘ! PRZESTRZEŃ DLA DIALOGU POLSKO-UKRAIŃSKIEGO" podczas 6. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych obejmuje:

 • Przygotowanie i stworzenie przestrzeni do dialogu polsko-ukraińskiego na międzykulturowym wydarzeniu integracyjnym - 6. Kongresie Wrocławskich NGO.
 • Zwiększenie wpływu wrocławskich organizacji na społeczności lokalne.
 • Wsparcie uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, którzy stali się nowymi mieszkańcami regionu w wyniku wojny.
 • Skoncentrowanie się na edukacji w zakresie „dobrych praktyk” i niwelowaniu nierówności społecznych spowodowanych innym kodem kulturowym, czy barierą językową.

W ramach działania DFOP aktualnie ściśle z innymi organizacjami i instytucjami, w tym:

 • Stowarzyszeniem Żółty Parasol i Partnerzy
 • Stowarzyszeniem Centrum ds. Katastrof i klęsk Żywiołowych TRATWA
 • Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA
 • Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich
 • Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej
 • Dolnośląską Ekonomia Społeczna
 • UBS
 • wESpół wspieramy ekonomię społeczną
 • Fundacją Eudajmonia
 • Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Fundacją Katarynka
 • Fundacją Przyjaźń Sztuka Edukacja
 • Fundacją Made in Brochów
 • Kolektywem Kobietostan
 • Fundacją EMMA
 • Uniwersytetem Dolnośląskim DSW
 • Fundacją Culture Shock
 • RegenerAkcją. Miejscem dla zmęczonych aktywistek i aktywistów
 • Inżynierią Personalną
 • Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

Działanie "Poznajmy się! Przestrzeń dla dialogu polsko-ukraińskiego" w ramach 6. Kongresu Wrocławskich NGO realizowane jest przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w ramach Programu wESpół wspieramy ekonomię społeczną finansowanego przez UBS koordynowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP w ramach projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej–Wrocław".

Organizatorem 6. Kongresu Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, która realizuje zadanie publiczne "ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINĄ WROCŁAW A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORGANIZACJA KONGRESU WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 ROKU" przy współfinansowaniu ze środków Gminy Wrocław.

Źródło: materiały prasowe

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl