Podsumowanie WBO 2014

Blisko pół tysiąca zgłoszonych projektów, prawie 160 tysięcy oddanych głosów i 89 inwestycji, które zostaną zrealizowane w ciągu roku – tegoroczna, druga edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła się wielkim sukcesem. W czwartek 20 listopada w kinie Nowe Horyzonty odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny WBO.

Tegoroczna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła się dużym sukcesem - Zgłoszono prawie 500 projektów, w głosowaniu wzięło udział prawie 160 tys. mieszkańców, a do realizacji wybrano 89 projektów, które będą zrealizowane w 38 osiedlach [we Wrocławiu mamy 48 osiedli] – mówi Katarzyna Szymczak Pomianowska, kierownik WBO2014. - Ale przed nami rzecz najtrudniejsza, czyli realizacja, która będzie rzutowała na odbiór WBO wśród mieszkańców. I ona jest w tej chwili naszym priorytetem – podkreśla.

Uwagi i pomysły

Podczas czwartkowego spotkania przedstawiono również zgłoszone przez mieszkańców uwagi i pomysły dotyczące WBO. - Zgłoszono ich ponad 200, dotyczą kwestii technicznych związanych ze sposobem i organizacją głosowania, wyborem projektów do realizacji czy ich wizualizacją na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Ale dużo spośród nich dotyka również kwestii zasad i pomysłów odnośnie przyszłości tego projektu we Wrocławiu – mówi Bartłomiej Świerczewski, koordynator Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zobacz zgłoszone pomysły i uwagi dotyczące WBO 2014r. 

Przyszłość WBO

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem dr Katarzyny Kajdanek, socjologa miast z Uniwersytetu Wrocławskiego, Katarzyny Szymczak-Pomianowskiej, kierownika WBO 2014, Radka Lesisza, z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej oraz Tomasza Stefanickiego, lidera projektu nr 301 z WBO 1014 (Ślężański Mamut). Dyskusja toczyła się wokół przyszłości WBO. W trakcie rozmowy jej uczestnicy zwrócili uwagę na poczucie identyfikacji mieszkańców Wrocławia. Według diagnozy społecznej, wrocławianie identyfikują się w pierwszej kolejności ze swoją rodziną i domem, a w drugiej, z całym miastem. Brakuje elementu pośredniego. Zdaniem uczestników panelu, budżet partycypacyjny mógłby wypełnić tę lukę pod warunkiem, że zszedłby z poziomu ogólnomiejskiego do poziomu lokalnego.

Drugim ważnym elementem, na który zwrócono uwagę było to, że WBO może być elementem zmieniającym sposób zarządzania miastem. Porównano frekwencję w głosowaniu na projekty WBO, z frekwencją w wyborach samorządowych. Okazuje się, że te dwie liczby wyglądają bardzo podobnie. Budżet partycypacyjny daje jednak mieszkańcom możliwość wpływu na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy co roku, a wybory – co cztery lata. Ożywioną wymianę zdań wywołały postulaty przedstawicieli samorządów osiedlowych, którzy chcieliby uczestniczyć w opiniowaniu projektów zgłaszanych do WBO.
Wydaje się jednak, że najważniejszym efektem spotkania była zgoda, że przyjęty kierunek WBO jest słuszny. Aprobatę uzyskał też pomysł na to, aby edycja w roku 2015 była bardziej ukierunkowana na współpracę z aktywnymi mieszkańcami Wrocławia.

Przypominamy, ze w razie dodatkowych uwag działa wciąż nasz adres: budzetobywatelski@um.wroc.pl