Parkuj i jedź!

Parkuj i jedź!

Nowe parkingi "Parkuj i jedź” mogą poprawić wygodę i szybkość poruszania się po mieście w codziennych dojazdach do pracy czy na uczelnię. Miasto planuje budowę parkingów przesiadkowych w nowych lokalizacjach. Pomóż nam je wybrać. Wskaż miejsca przyszłych parkingów. Przekaż swoje doświadczenia i uwagi.

Miasto realizuje współfinansowany ze środków europejskich projekt budowy systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu. W ramach I etapu projektu powstanie 13 nowych parkingów „Parkuj i jedź” w rejonie stacji i przystanków kolejowych oraz pętli i przystanków tramwajowych na ponad 800 miejsc postojowych.

Aktualnie pracujemy nad II etapem projektu. Przygotowaliśmy 30 potencjalnych lokalizacji parkingów „Parkuj i jedź”, które będą przedmiotem konsultacji społecznych. Można też wskazać własne propozycje.

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców na temat nowych parkingów oraz ich preferencji dotyczących korzystania z nich w codziennych dojazdach z domu do miejsc pracy czy nauki. Efekty konsultacji zostaną wykorzystane w dalszym etapie prac przygotowawczych, m.in. w ramach prac nad studium wykonalności projektu.

Parkuj i jedź, czyli...

Parkingi nazywane "Parkuj i jedź" (ang. Park & Ride lub P&R) to specjalne parkingi zlokalizowane w pobliżu stacji, przystanków i węzłów przesiadkowych, które zachęcają kierowców do pozostawienia samochodu na parkingu i kontynuowanie dalszej podróży komunikacją publiczną. Obecnie we Wrocławiu  są 24 takie obiekty na ok. 1500 miejsc postojowych. Są to parkingi oznakowane tablicami „Parkuj i jedź” oraz nieoznakowane, choć wykorzystywane na takie cele. System „Parkuj i jedź” będzie rozwijany zarówno w mieście, jak i poza jego granicami.

Bądź z nami!
Zobacz o czym rozmawiamy
Przyjdź na spotkanie!
Wypełnij ankietę!

Więcej aktualności