PARKowy GAJ: Konsultujemy koncepcję parku

Do 7 lipca przyjmujemy uwagi dotyczące koncepcji planowanego parku na osiedlu Gaj przy ul. Kukuczki i Kłodzkiej. Pierwsze wnioski zebraliśmy podczas spotkania konsultacyjnego.

Wczoraj (29 czerwca) spotkaliśmy się z mieszkańcami osiedla Gaj, aby zaprezentować koncepcję planowanego parku oraz podyskutować o jego kształcie. Mieszkańcy w toku dyskusji zgłosili uwagi zarówno do koncepcji parku, jak i do terenu wokół.

Koncepcja oparta jest m.in. o rekomendacje mieszkańców zebranych podczas pierwszego etapu konsultacji we wrześniu 2016 roku. W tym roku zakończy się etap projektowy, a w następnym rozpocznie się realizacja pierwszego etapu (uporządkowanie, wyznaczenie alejek, uporządkowanie zieleni istniejącej oraz wykonanie projektowanych nasadzeń, elementy małej architektury). Kwota zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na realizację wspomnianego etapu wraz z przygotowaniem dokumentacji, poniesieniem kosztów odrolnienia oraz wykonania badań archeologicznych, wynosi 2 mln zł. Maksymalny czas realizacji to 2019 rok.

Czekamy na opinie

Poniżej można pobrać prezentację koncepcji i zgłosić swoje uwagi do 7 lipca za pośrednictwem maila (konsultacje@um.wroc.pl) oraz Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia (Zapolskiej 4, p. 120). Po tym terminie odniesiemy się do uwag i opublikujemy raport kończący ten etap konsultacji.

Do pobrania