Zgłoś opinię! [FORMULARZ]

Twoje zdanie będzie pomocne przy tworzeniu koncepcji!

Masz czas do 23 grudnia!

Zastanów się w szczególności:

  1. Jaki charakter powinien mieć planowany park? Jakie funkcje powinien spełniać?
  2. W jaki sposób chciał(a)byś korzystać z tego terenu?
  3. Jakie elementy powinny się na pewno znaleźć w koncepcji zagospodarowania tego terenu?

Fill out my online form.