wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:30

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Panel Obywatelski – komentarz Urzędu Miejskiego i raport Zespołu Koordynującego

Panel Obywatelski – komentarz Urzędu Miejskiego i raport Zespołu Koordynującego

Wydział Partycypacji Społecznej,

Kliknij, aby powiększyć
Panel Obywatelski we Wrocławiu UM Wrocławia
Panel Obywatelski we Wrocławiu

Przedstawiamy komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do realizacji rekomendacji Panelu Obywatelskiego oraz raport z przebiegu Panelu opracowany przez Zespół Koordynujący.

Czym jest Panel Obywatelski?

Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na poziomie miasta, państwa, a nawet społeczności międzynarodowej. Na poziomie lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkańców i mieszkanek danego miasta, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowi ona „miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

– Warto zaznaczyć, że przygotowania do wrocławskiego panelu rozpoczęły się już w lutym tego roku, a w marcu odbyły się losowania i wybór panelistów. W skład panelu obywatelskiego we Wrocławiu weszło 75 wylosowanych osób, a dodatkowe 10 wzięło udział w charakterze panelistów i panelistek rezerwowych. Zgodnie z deklaracją Prezydenta Miasta Wrocławia, rekomendacje, które uzyskały poparcie co najmniej 80 procent panelu, są przez niego traktowane jako wiążące, czyli zostaną wskazane do realizacji. Co więcej, miasto poszło o krok dalej i postanowiło, że wszystkie przekazane rekomendacje zostały przeanalizowane przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki merytoryczne – zapewnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Wyniki pierwszego Panelu Obywatelskiego

– Panelistki i paneliści przedstawili w sumie 63 rekomendacje – 50 wiążących i 13 do rozważenia. Rekomendacje w swoim przekazie są spójne z przyjętymi i obowiązującymi we Wrocławiu dokumentami strategicznymi, co oznacza, że nie spowodowały potrzeby zmiany dokumentów strategicznych Miasta. Głos mieszkańców wyrażony w rekomendacjach jest rozwinięciem rozwiązań oczekiwanych w różnych obszarach tematycznych tych dokumentów – dodaje Bartłomiej Świerczewski.

Dla uporządkowania wielu różnych tematów zawartych w rekomendacjach zostały one pogrupowane w tzw. pudełka. Połowie z nich ściśle odpowiada dokument lub ich pakiet (strategii, planów, analiz, koncepcji, itp.), za pomocą których poszczególne rekomendacje będą realizowane.

Każde pudełko ma swoją nazwę i zawiera wszystkie rekomendacje odnoszące się do tematyki w nim zawartej. Dzięki takiemu pogrupowaniu rekomendacji, można w czytelniejszy sposób je komentować i o nich opowiadać.

Powstało 10 pudełek tematycznych

rekomendacje Panelu pogrupowane na 10 pudełek tematycznych

Pudełko nr 1 – Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 – zawiera 26 rekomendacji wiążących i 6 do rozważenia;

Pudełko nr 2 – Wrocławska Kolej Metropolitalna – zawiera 7 rekomendacji wiążących;

Pudełko nr 3 – Odnawialne Źródła Energii – zawiera 4 rekomendacje wiążące;

Pudełko nr 4 – Strategia rowerowa do 2025 – zawiera 4 rekomendacje wiążące;

Pudełko nr 5 – Plan dla Centrum – zawiera 2 rekomendacje wiążące i 3 rekomendacje do rozważenia;

Pudełko nr 6 – Porządkowanie parkowania – zawiera 2 rekomendacje wiążące i 1 do rozważenia;

Pudełko nr 7 – Atrakcyjny transport zbiorowy – zawiera 2 rekomendacje wiążące;

Pudełko nr 8 – Od planowania do realizacji – zwiera 2 rekomendacje wiążące;

Pudełko nr 9 – Inicjatywa ustawodawcza – zawiera 1 rekomendację do rozważenia;

Pudełko nr 10 – Priorytety inwestycyjne – zawiera 1 rekomendację wiążącą i 2 rekomendacje do rozważenia.

Odniesienia do rekomendacji

Spośród 50 rekomendacji wiążących 30, czyli 60% z nich, jest możliwych do realizacji w całości, a pozostałe 20 możliwe do realizacji z zastrzeżeniem. 100% rekomendacji do rozważenia, (czyli z wynikiem poniżej 80%) zostało przekazanych do dalszej analizy, a więc nie zostały na tym etapie odrzucone.

odniesienia do rekomendacji Panelu Obywatelskiego, infografika

Stan realizacji rekomendacji obecnie

Spośród wszystkich 63 rekomendacji 38 z nich, czyli 60%, jest już przez Miasto w trakcie realizacji i planowane do dalszej realizacji. Z kolei pozostałe 25 (wiążących i do rozważenia) – wymaga rozpoczęcia nowych działań.

- Jesteśmy zadowoleni z analizy Panelu Obywatelskiego i możemy zagwarantować, że w 2021 roku zostaną przedstawione, opracowane lub zlecone dokumenty stanowiące punkt wyjścia do podejmowania kolejnych decyzji, płynących z rekomendacji panelowych. Powstanie m.in. Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 czy Strategia rowerowa do 2025 roku, a co więcej, zlecimy przygotowanie Planu dla Centrum – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

stan rekomendacji Panelu Obywatelskiego, infografika

– Ponadto, przeprowadzimy analizę w zakresie zapotrzebowania na energię dla transportu publicznego oraz zlecimy analizę kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej, w tym zasilania z odnawialnych źródeł energii, opracujemy także Plan zazieleniania Wrocławia – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

– Mając na uwadze rekomendacje naszych panelistów i panelistek, zdecydowaliśmy, że w 2021 roku wystartujemy także z kilkoma wyczekiwanymi przez mieszkańców projektami. Ogłosimy przetarg na projektowanie tramwaju na Swojczyce, rozpoczniemy budowę mostów Chrobrego z torowiskiem tramwajowym, będziemy już w posiadaniu przejściowego projektu tramwaju na Jagodno z jezdnią dla autobusów oraz koncepcji wspólnego systemu biletowego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. Ponadto, zlecimy studium wariantów przebiegu trasy tramwaju na Psie Pole czy oddamy do użytku siedem kolejnych parkingów "Parkuj i jedź" na ponad 300 miejsc postojowych – zapewnia Monika Kozłowska-Święconek.

dokumenty w jakich odzwierciedlą się rekomendacje Panelu Obywatelskiego, infografika

To jednak nie wszystko, bowiem na 2021 rok, zgodnie z rekomendacjami Panelu Obywatelskiego miasto zaplanowało także inne działania, m.in.:

  • po opracowaniu Wrocławskiego Programu Tramwajowego 2.0 zostanie podjęta decyzja, która z tras zostanie zlecona do dalszego projektowania – czy będzie to tramwaj na Maślice, czy tramwaj na Ołtaszyn,
  • zostanie przedstawiona koncepcja nowego układu linii tramwajowych i autobusowych.
  • zostanie wdrożony skuteczniejszy mechanizm egzekwowania porządku w parkowaniu aut w ścisłym centrum Wrocławia, również w nawiązaniu do nowej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Szczegółowa rekomendacja – przystanki na Świdnickiej

Jest jedna rekomendacja bardzo konkretna, która wzbudzała dużą dyskusję. Dotyczy ona „stworzenia przystanków wiedeńskich na Świdnickiej w 2021 rok”. Warto ją wyjaśnić szerzej.

Rekomendacja została przyjęta do realizacji z zastrzeżeniem, a zastrzeżenie dotyczy wskazanego przez panel terminu jej realizacji. Dokumentacja na budowę przystanków jest obecnie w fazie końcowej opracowania. Na 2021 r. zostały już zaplanowane kolejne etapy remontów torowisk, realizowane przez MPK w ramach programu TORYwolucja. Nadal dotyczą one strategicznych miejsc w centrum.

Analiza obowiązującego dziś harmonogramu robót torowych, realizowanych przez MPK pokazała, że na 2021 rok nie można zadeklarować prac związanych z budową przystanków wiedeńskich w ciągu ulicy Świdnickiej. Na 2021 zaplanowane są bowiem inwestycje torowe w centrum tj: rozjazdy na Podwalu i Grodzkiej, kolejne inwestycje torowe związane z tramwajem na Popowice, remonty torowisk na ul. Piotra Skargi i pl. Dominikańskim, a potem na ul. Legnickiej, pl. Jana Pawła II i rozjazdy na ul. Kazimierza Wielkiego, pl. Dominikańskim oraz krzyżownice na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Widok.

W II kwartale 2021 – po wymianie rozjazdów na pl. Dominikańskim – planowane jest oddanie I części Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór – od placu Orląt do ul. Śrubowej. Dodatkowo miasto planuje rozpoznanie stanu torowiska na ul. Świdnickiej w rejonie Arkad – jeśli potwierdzą się obserwacje, że wymaga ono bieżącego remontu, to wtedy będziemy chcieli skoordynować go z budową przystanków. Niezależnie od tego, w najbliższym czasie planowana jest realizacja wyniesienia przystanku na pl. Nowy Targ – ZDIUM przeprowadził już przetarg, a w trakcie projektowania są także przystanki wiedeńskie na ul. Grabiszyńskiej. Tak więc, po zakończeniu wymienionych działań remontowych w centrum, powrócimy do tematu terminu budowy przystanków wiedeńskich na ul. Świdnickiej.

Podsumowanie + materiały

Integralną częścią komentarza Urzędu Miejskiego Wrocławia jest tabela zawierająca merytoryczne odniesienie, komentarze oraz narzędzia realizacji wszystkich 63 rekomendacji, które zostały pogrupowane w opisane powyżej pudełka wraz ze szczegółowym odniesieniem merytorycznym.

Dodatkowo zamieszczono tabelę pomocniczą, skrótowo prezentującą możliwość realizacji wszystkich rekomendacji wraz z wyjaśnieniem ewentualnych zastrzeżeń. Wskazano w niej przedmiot tych zastrzeżeń, który może dotyczyć zgodności ze strategiami, programami miasta, obowiązującym prawem, sposobem realizacji projektów lub ich etapowaniem albo nie będących w kompetencjach Prezydenta Wrocławia.

Komentarz Urzędu Miejskiego dostępny jest w osobnym pliku do pobrania poniżej.

Raport Zespołu Koordynującego

Zapoznaj się także ze szczegółowym raportem z przebiegu panelu. Znajduje się w nim opis losowania panelistów i wszystkie rekomendacje wypracowane przez uczestników Panelu Obywatelskiego. Raport opracowany został przez Zespół Koordynujący Panel, reprezentujący organizacje pozarządowe realizujące go na zlecenie Gminy - Fundację Dom Pokoju oraz Fundację na Rzecz Studiów Europejskich.

Raport Zespołu Koordynującego dostępny jest w osobnym pliku do pobrania poniżej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl