wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

23°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Nabór ofert organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na Jarmark Bożonarodzeniowy

Nabór ofert organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na Jarmark Bożonarodzeniowy

Redakcja www.wroclaw.pl,

jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu fot. www.wroclaw.pl
jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do zaprezentowania oferty na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu w 2019 roku.

Organizator Jarmarku udostępni bezpłatnie rotacyjne miejsca wystawiennicze dla organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej z zastrzeżeniem, że ma się w nich odbywać sprzedaż produktów, nie zaś prezentacja oferty w formie ulotek, pism lub plakatów. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży produktów powinny zostać przeznaczone na realizację celów statutowych organizacji, mających bezpośredni związek z potrzebami  podopiecznych, należących do jednej z grup defaworyzowanych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe/podmioty ekonomii społecznej działające na terenie Wrocławia i województwa do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty, przy uwzględnieniu następujących wytycznych:

 1. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, których działalność statutowa wspiera osoby defaworyzowane (tj. osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, z niepełnosprawnością psychiczną lub fizyczną, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji itp.), a dochód przeznaczony ze sprzedaży zostanie przekazany na realizację celów statutowych.
 2. Czas trwania Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego: od 22 listopada do 22 grudnia w 2019 roku, w godzinach 10:00– 21:00.
 3. Organizacjom pozarządowym / podmiotom ekonomii społecznej zostaną udostępnione maksymalnie 4 domki ustawione w strefie „Wrocław Społecznie i Lokalnie” (orientacyjna lokalizacja strefy na mapce).
 4. Czas korzystania z miejsca to 1 termin wskazany w karcie zgłoszenia (do pobrania), przy czym w jednym domku mogą znajdować się 2 rotacyjne miejsca wystawiennicze, co oznacza jednoczesne wystawianie się 2 organizacji/podmiotów.
 5. W uzasadnionych przypadkach organizacja może wnioskować o więcej terminów; decyzję podejmie Organizator Jarmarku.
 6. Z rotacyjnego miejsca wystawienniczego można skorzystać w następujących terminach:
 7. Rotacyjne miejsca wystawiennicze udostępnione są nieodpłatnie, ale każdy wystawca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł/ za cały okres wystawienniczy niezależnie od ilości dni; kwota jest niezależna od tego, czy w domku jest jeden wystawca czy dwóch; w wypadku niedotrzymania warunków umowy przez organizację/podmiot z kaucji będzie potrącana kwota 100 zł za każdy dzień niedotrzymania warunków umowy (np. niedotrzymanie godzin otwarcia domku itp.).
 8. Organizacja/podmiot wybrana/y do korzystania z rotacyjnego miejsca wystawienniczego odpowiada za wszelkie czynności związane z prowadzeniem sprzedaży i obsługi podczas trwania Jarmarku.
 9. Organizacja / podmiot ekonomii społecznej zobowiązana/y jest oznakować swoje stoisko informacją obejmującą nazwę i rodzaj działalności oraz logo (o ile posiada). Sposób oznakowania i zamocowania należy uzgodnić z Organizatorem Jarmarku; nie może on uszkodzić domku.
 10. Domki z rotacyjnymi miejscami wystawienniczymi mają oświetlenie wewnątrz oraz oświetlenie dekoracyjne na zewnątrz.
 11. Każdy domek ma przydzieloną standardową moc 2-3 kW (min. 2 kW), jeśli wystawca potrzebowałby więcej, musi to ująć w ofercie i uzgodnić z Organizatorem. Za energię elektryczną wystawca wnosi opłatę na podstawie odczytu z licznika (2,00 zł netto plus 23% VAT/1kWh).
 12. O wyborze organizacji/podmiotu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz atrakcyjność oferty. Preferowane będą oferty wpisujące się w charakter świąt Bożego Narodzenia, szczególnie produkty wykonane przez podopiecznych wystawiającej się organizacji.
 13. Wykluczeniu ze sprzedaży podlegają wyroby alkoholowe. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów gastronomicznych; organizacja / podmiot ekonomii społecznej musi mieć wymagane zezwolenia i spełnić określone prawem normy związane ze sprzedażą produktów spożywczych. Oferta może być wyłącznie uzupełniającą do głównej oferty organizacji / podmiotu.
 14. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, informacja tel. 71 777 75 46 lub 71 777 78 29.
 15. Umowa zostanie podpisana z Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 16. Załączniki do pobrania: wzór umowy, regulamin porządkowy, regulamin jarmarku Bożonarodzeniowego 2019, regulamin użytkowania domków Jarmarki Polskie, karta zgłoszenia, mapka lokalizacyjna.
 • termin I (22.11. pt – 25.11. pn) – uwaga: termin 4-dniowy!
 • termin II (26.11. wt – 2.12. pn)
 • termin III (03.12. pn – 9.12. pn)
 • termin IV (10.12. wt – 16. 12. pn)
 • termin V (17.12. wt – 22.12. nd) – uwaga: termin 6-dniowy!

Prosimy pamiętać, że sprzedaż odbywa się w okresie zimowym – o zróżnicowanej temperaturze, a praca Państwa przebiegać będzie cały dzień na świeżym powietrzu.

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 5 listopada 2019do godz. 15:00 na adres: [email protected]

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl