Na Przedmieściu Oławskim wystartowała Akademia Liderów

Zakończyła się rekrutacja do pilotażowego projektu „Akademia Liderów Przedmieścia Oławskiego”. 15 aktywnych mieszkańców przejdzie teraz cykl spotkań warsztatowych, by w końcowej fazie programu otrzymać środki na realizację osiedlowych projektów.

Program warsztatów dopasowany został do specyfiki dawnego wrocławskiego „trójkąta”. Oprócz badań terenowych czy metod planowania projektów, omówione zostaną więc także sposoby przełamywania społecznego oporu przed zmianą. - Ta wiedza niebawem może się przydać w praktyce, ponieważ najczęściej sygnalizowanym przez uczestników problemem okazuje się brak przywiązania do wspólnej przestrzeni i brak jej poszanowania. Część zgłaszanych pomysłów dotyczy także zieleni: budowy miniogródków, czy wspólnych skwerków – mówi koordynatorka projektu, Edyta Grabowska ze Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej TuRazem.

Edyta Grabowska jest prezeską stowarzyszenia, które prowadzi na co dzień PRZED POKÓJ H13 przy ulicy Hercena. Dzięki wspólnej pracy udało się stworzyć siatkę organizacji społecznych rozwijających działalność na Przedmieściu Oławskim. Jak mówi – to nie jest już ten „trójkąt” z przeszłości. Stare przenika się z nowym, nie tylko w zabudowie, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej. Aktywni mieszkańcy nie działają już w pustce. - Część liderów szeroko otwierało oczy ze zdumienia, że tyle teraz powstało organizacji. Wiele się zmieniło, ludzie zaczęli dostrzegać swoją sprawczość – mówi Edyta Grabowska.

Projekt „Akademia Liderów Przedmieścia Oławskiego” ma wesprzeć osoby działające oddolnie, będące najbliżej mieszkańców. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka małych zespołów. Każdy zespół pracować będzie z pomocą własnego mentora. Mentor ma za zadanie opiekować się zespołem – wspierać go i motywować na każdym etapie realizacji projektu celem skutecznego wdrożenia wybranej inicjatywy lokalnej. Praca warsztatowa oparta zostanie o metodologię Service Design (projektowania usług).

W ramach projektu zaplanowane zostały także warsztaty otwarte z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego, spotkania uczestników Akademii z działającymi na osiedlu przedstawicielami biznesu, NGO, urzędów. W końcowej fazie realizacji zadania uczestnicy Akademii otrzymają 3 bony w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację trzech projektów osiedlowych. Zwieńczeniem działań ma być wydanie przewodnika z dobrymi praktykami.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem. Finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.