Mikrogranty 2020. Pierwszy nabór do 15 lutego

Główne zasady pozyskania wsparcia dla inicjatyw wrocławian się nie zmienią. W 2020 roku zaplanowano trzy nabory w trzech ścieżkach – dla osób fizycznych i grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i grup młodzieżowych, a na projekty w 2020 roku przeznaczone będzie pół miliona złotych. Nowością jest m.in. większe wsparcie dla pierwszej ze ścieżek, czy ułatwienie pracy dla ostatniej. Pierwszy z naborów trwa do soboty, 15 lutego. Wyniki poznamy 13 marca.

Program z silnym wsparciem

Trwający do 15 lutego nabór jest już 22. w pięcioletniej historii programu Mikrogranty. A od dwóch lat Strefa Kultury Wrocław współpracuje przy Mikrograntach z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Mocnego wsparcia udzielają Wydziały – Kultury i Partycypacji Społecznej. Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, zwraca uwagę, że Mikrogranty podkreślają ideę partycypacyjności, ale też za ich sprawą tworzą się silne społeczności lokalne, mądre mieszczaństwo – dodaje.  

450 zgłoszeń w 2019 roku

O tym, że program cieszy się we Wrocławiu wielką popularnością świadczą liczby. W 2019 roku zgłoszono ponad 450 projektów, a wsparcie uzyskało 117. – Ta liczba pokazuje, że apetyty wrocławian są wciąż większe niż mamy możliwości, choć staramy się je wciąż zwiększać – mówi Kazimierz Szepiela – przedstawiciel Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” – koordynator Mikrograntów NGO.

Z jakimi inicjatywami przychodzą wrocławianie? – Tematyka jest różnorodna – sport kultura, praca w zakresie ekologii, praca z ludźmi z niepełnosprawnościami. I trzeba podkreślić, że z jednej strony mieszkańcy chcą, z pomocą programu, zrealizować swoje pasję, z drugiej zareagować na problem, który ich denerwuje i go rozwiązać, wokół tego też mobilizują innych – dodaje Kazimierz Szepiela.  

Pierwszy nabór w lutym

W tym roku podstawowe zasady Mikrograntów pozostaną niezmienne, czyli trzy nabory dla trzech ścieżek – osób fizycznych (również tych prowadzących działalność gospodarczą) i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych oraz dla grup młodzieżowych.

Nabory w 2020 roku:

  • 1-15 lutego
  • 1-15 maja
  • 1-15 września

Czytaj także: Mikrogranty 2020 – ruszają spotkania informacyjne przed naborem

Zmiany korzystne dla uczestników 

Nowością jest zwiększenie liczby projektów (aż o 10 – do 40) w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych. – To realny wzrost o 50 tysięcy złotych dla projektów w pierwszej ścieżce, bo tam zgłaszanych jest ich najwięcej – tłumaczy Anna Bieliz, przedstawicielka Strefy Kultury Wrocław – koordynatorka programu Mikrogranty Strefy Kultury Wrocław. 

Druga ze zmian dotyczy kolejnej ścieżki – dla organizacji pozarządowych. Od lutowego naboru, obok dotychczasowych organizacji działających do 5 lat, zaproszone zostały także starsze organizacje. – Ale tylko takie, które w poprzednim roku obrotowym nie osiągnęły dochodu w wysokości 3 tysięcy złotych, a więc były albo nieaktywne, albo zrealizowały wyłącznie mały projekt – wyjaśnia Anna Bieliz dodając, że dla NGO-sów pojawi się również możliwość finansowania kosztów koordynacji działań projektowych. 

Trzecia z innowacji jest związana ze ścieżką Mikrograntów młodzieżowych. Od 2020 roku pełnoletni opiekun grupy osób w wieku od 13 do 21 lat już nie musi być formalnym członkiem tej grupy, a raczej działać jako wsparcie. – W dwóch ostatnich latach mieliśmy np. grupy czternastolatków z dorosłym, często nauczycielem, który miał tendencję do przejmowania pałeczki w sprawach projektu. Teraz liczymy na to, że pełnoletni opiekun będzie jedynie wsparciem w pilnych sprawach – zaznacza Anna Bieliz. 

Przykładem tego, że opiekę swobodnie może przejąć starszy uczeń może być grupa 16 osób z VI Liceum Ogólnokształcącego. W ubiegłym roku zrealizowała projekt „Butterfly – Dzieci Holocaustu”, planuje kolejne poświęcone tematom Holocaustu, praw człowieka, feminizmowi. A w międzyczasie 18 lat ukończyła jedna z uczestniczek projektu Aleksandra Skokun, więc także ona mogłaby formalnie opiekować się kolejnymi inicjatywami. – Nasz lider jest w klasie maturalnej, więc trzeba go będzie trochę odciążyć – mówi uczennica VI LO.

Przydatne informacje

Wszystkie szczegóły, terminy konsultacji oraz dokumenty niezbędne do przygotowania się do lutowego naboru (regulaminy, wzory wniosków, materiały pomocnicze) można znaleźć na stronach ścieżek:

  • Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych:

www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Kontakt: mikrogranty@strefakultury.pl, tel. 71 712 75 72

  • Mikrogranty NGO:

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo
Kontakt: mikrograntyngo@sektor3.wroclaw.pl, tel. 71 359 75 00

  • Mikrogranty młodzieżowe:

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe
Kontakt: mikrograntymlodziezowe@sektor3.wroclaw.pl, tel. 603 313 819